Digital Dollar

A collection of 3 posts

ดอลลาร์ดิจิทัลพร้อมเริ่มโครงการทดสอบนำร่องแล้ว!
Digital Dollar

ดอลลาร์ดิจิทัลพร้อมเริ่มโครงการทดสอบนำร่องแล้ว!

แม้จะช้ากว่าเพื่อนอยู่มาก แต่ล่าสุดธนาคารกลางสหรัฐ พร้อมที่จะลงมาเล่นในสนาม CBDC แล้ว โดยเป้าหมายของพวกเขาก็คือการเก็บข้อมูลจากการใช้งานบนโลกแห่งความเป็นจริงให้มากที่สุด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการทำ CBDC นั้นมีประโยชน์มากที่สุด

การเงินในอนาคตจะมาจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และเอกชน
CBDC

การเงินในอนาคตจะมาจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐ และเอกชน

CBDCs จะปฏิรูป Stablecoins หรือไม่? หรือสกุลเงินทั้งสองจะส่งเสิรมซึ่งกัน และกัน? วันนี้เรามาหาคำตอบได้จากมุมมองของ Chris Giancarlo ซึ่งเป็นอดีตประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ของสหรัฐฯ