Bank of America

A collection of 4 posts

สหรัฐอเมริกาครอบครองสิทธิบัตรด้าน Blockchain เป็นอันดับหนึ่งของโลก
Blockchain

สหรัฐอเมริกาครอบครองสิทธิบัตรด้าน Blockchain เป็นอันดับหนึ่งของโลก

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ในครอบครองสูงที่สุด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,112 ฉบับ แต่เรื่องน่าขันก็คือบริษัทที่มีสิทธิบัตรในครอบครองมากที่สุดกลับไม่ได้อยู่ในประเทศนี้

ในที่สุดมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin ก็โตแซง Bank of America
Bitcoin

ในที่สุดมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin ก็โตแซง Bank of America

เมื่อ Bitcoin ได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 12,470 ดอลลาร์ ส่งผลให้ขณะนี้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลยุคบุกเบิกชนิดดังกล่าวนั้นสูงกว่า Bank of America และแม้กระทั่งเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อย