Mastercard

A collection of 4 posts

Bitcoin ไม่สามารถช่วยเหลือการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้
Bitcoin

Bitcoin ไม่สามารถช่วยเหลือการเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้

CEO ของ Mastercard เชื่อว่า Bitcoin มีความผันผวนและมีความคลุมเครือเกินไปในการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการด้านการเงินไปสู่โลกกว้าง แต่อย่างไรก็ตามสำหรับ CBDC แล้วมันถือเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิง

สหรัฐอเมริกาครอบครองสิทธิบัตรด้าน Blockchain เป็นอันดับหนึ่งของโลก
Blockchain

สหรัฐอเมริกาครอบครองสิทธิบัตรด้าน Blockchain เป็นอันดับหนึ่งของโลก

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain ในครอบครองสูงที่สุด โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 2,112 ฉบับ แต่เรื่องน่าขันก็คือบริษัทที่มีสิทธิบัตรในครอบครองมากที่สุดกลับไม่ได้อยู่ในประเทศนี้

Mastercard งานเข้า ดันมีนักสืบเสาะตัวผู้บริหารที่อาจทำการฟอกเงิน
Mastercard

Mastercard งานเข้า ดันมีนักสืบเสาะตัวผู้บริหารที่อาจทำการฟอกเงิน

นักสืบสืบค้นหลักฐานที่น่าสงสัยว่าเจ้าหน้าที่บริหารของ Mastercard อาจทำการฟอกเงินโดยใช้ระบบภายในบริษัทปกปิดการกระทำ