Market Capitalization

A collection of 4 posts

มูลค่าในตลาดหุ้นของ Apple แสดงให้เห็นว่า Crypto นั้นเล็กมากเพียงใด
Bitcoin

มูลค่าในตลาดหุ้นของ Apple แสดงให้เห็นว่า Crypto นั้นเล็กมากเพียงใด

แม้ Crypto จะเติบโตขึ้นมากในระยะเวลาที่ผ่านมา แต่ดูเหมือนว่าหากเทียบด้านมูลค่าของสินทรัพย์กับตลาดหุ้นหลักแล้ว สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ยังมีมูลค่าไม่สูงเท่าไหร่นัก แต่นี่อาจจะเป็นสัญญาณอันดีว่ายังมีที่ว่างอีกมากมายเพื่อให้ Cryptocurrency สามารถเติบโตได้

ในที่สุดมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin ก็โตแซง Bank of America
Bitcoin

ในที่สุดมูลค่าตามราคาตลาดของ Bitcoin ก็โตแซง Bank of America

เมื่อ Bitcoin ได้ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดที่ 12,470 ดอลลาร์ ส่งผลให้ขณะนี้มูลค่าตลาดของสกุลเงินดิจิทัลยุคบุกเบิกชนิดดังกล่าวนั้นสูงกว่า Bank of America และแม้กระทั่งเงินตราของประเทศนิวซีแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อย

มูลค่า Bitcoin ไล่ตาม Bank of America เกือบทันแล้ว
Bitcoin

มูลค่า Bitcoin ไล่ตาม Bank of America เกือบทันแล้ว

ในขณะที่ราคาภาพรวมของ Crypto ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งการตลาดของ Bitcoin เองก็ไต่ขึ้นสูงจนเกือบจะถึงระดับเดียวกับมูลค่าตลาดของ Bank of America เลยทีเดียว