Gas Price

A collection of 4 posts

Trader บน Uniswap จ่ายค่าธรรมเนียม 9,500 USD ในการทำธุรกรรมมูลค่าเพียง 120 USD
Uniswap

Trader บน Uniswap จ่ายค่าธรรมเนียม 9,500 USD ในการทำธุรกรรมมูลค่าเพียง 120 USD

‘ฉันทำลายชีวิตตัวเอง’ Trader บนแพล็ตฟอร์ม Uniswap กล่าวเอาไว้หลังจากพลาดจ่ายค่าธรรมเนียมที่มีมูลค่าสูงกว่าการทำธุรกรรมถึงเกือบ 80 เท่า

เหรียญ Tether ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งด้านปริมาณธุรกรรมรายวันสูงสุด
Tether

เหรียญ Tether ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งด้านปริมาณธุรกรรมรายวันสูงสุด

เหรียญ Tether ทำสถิติใหม่ประจำวงการ แซงหน้าเหรียญ Bitcoin และบริษัท PayPal ด้านมูลค่ารวมของธุรกรรมรายวัน