Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ไม่รับผิดชอบ! บริการแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

แอฟริกาใต้คือประเทศล่าสุดที่เตือนถึงการไม่ได้รับอนุญาตแลกเปลี่ยน crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้และจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ไม่รับผิดชอบ! บริการแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto อย่าง Binance ได้รับคำเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของแอฟริกาใต้ หรือ FSCA เป็นหน่วยงานล่าสุดที่มีการออกคำเตือนไปยังประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการแพลตฟอร์ม Binance ที่ให้บริการแลกเเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต 

เตือนการแลกเปลี่ยน Crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้

หน่วยงาน FSCA ได้ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท Binance Group เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่ายังไม่มีการรับรองหรืออนุญาตให้สามารถมีการแลกเปลี่ยน crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของไบแนนซ์ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมนและเซเชลส์และไม่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ 

อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกระบุในคำเตือนของ FSCA คือการลักลอบใช้บริการแลกเปลี่ยน crypto ของชาวแอฟริกาใต้ผ่านกลุ่มใน Telegram ที่ถูกดูแลโดย Binance เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้โดยตรง

นอกจากนี้ การออกคำเตือนของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินยังมีการระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวแอฟริกาใต้ที่ใช้บริการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้ โดยหน่วยงานภาครัฐจะไม่รับผิดชอบ เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance จนกว่าจะมีการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ 

ท่าทีของ Binance หลังเผชิญปัญหาด้านกฎระเบียบต่อเนื่อง 

Binance ยังคงเผชิญกับคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลของหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่หนีไม่พ้นประเด็นการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ขัดต่อกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ โดยหลังจากการส่งคำเตือนของ FSCA ในแอฟริกาใต้ ดูเหมือนว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือตอบโต้จากผู้ถูกกล่าวหาอย่าง Binance 

ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลารายเดือนที่ผ่านมา Binance ยังคงพยายามปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในประเทศ โดยประกาศอย่างชัดเจนว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยืนยันเปล่ายังคงไม่ปรากฏผลลัพธ์ในเชิงบวกมากนัก 

หากย้อนกลับไป 1 วันก่อนการแถลงของ FSCA หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสิงคโปร์ประกาศเตือน Binance ให้ระงับบริการที่อาจมีการละเมิดระเบียบด้านการเงินของประเทศ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Binance ถูกหาว่าอาจมีการละเมิดกฎหมายเนเธอร์แลนด์ และอีกหลายประเทศนับไม่ถ้วน

Read more about: