Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการจ้างทีมกฎหมายเพิ่ม

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการเพิ่มทีมกฎหมาย เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Binance เปิดเผยแผนการดำเนินการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกคือการจ้างผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบเพื่อรับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัท รวมถึงบริษัทยังต้องการให้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างสม่ำเสมอ

Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยกลยุทธ์

Changpeng Zhao “CZ” ซีอีโอของ Binance ได้กล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์กับ Bloomberg TV ว่า Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการวางกลยุทธ์สำหรับการให้บริการภายใต้กฎระเบียบ

“I’m spending almost all my time on the compliance drive. I’m not really involved in the day-to-day operations of the exchange.”

Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance

หลังจากต้องเผชิญกับปัญหาด้านกฎระเบียบได้ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลายประเทศ Binance ออกมาเปิดเผยแผนปรับปรุงการให้บริการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานด้านการเงินในหลาย ๆ ประเทศ ล่าสุดทางการมาเลเซียสั่งหยุดการให้บริการทั้งหมดของไบแนนซ์ในประเทศ

การปรับปรุงการให้บริการ

Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ประกาศว่าบริษัทต้องการจำกัดการซื้อขาย crypto ของผู้ใช้ในฮ่องกงเพื่อลดความเสี่ยงจากการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล โดยมีการแจ้งให้ผู้ใช้เดิมเข้าไปดำเนินการปิดสถานะตนเองในระบบภายในระยะเวลา 90 วัน

บริษัทได้ออกมาเริ่มดำเนินการเหล่านี้คือสัญญาณที่ดีที่แสดงถึงการดำเนินการตามกลยุทธ์ในการให้บริการภายใต้กฎระเบียบ ซึ่ง Binance ต้องการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยการขยายขอบเขตการให้บริการของโดยการประกาศจำกัดการซื้อขาย crypto ในเยอรมนี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นบริการที่มีความเสี่ยงสูง

ประเด็นหลักที่ทำให้หน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกตรวจสอบบริการของ Binance คือความกังวลเรื่องที่มาและความเสี่ยงในการก่ออาชญากรรม เช่น การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการระดมทุนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและค้าอาวุธ

Read more about: