สมาชิกสภาของสหรัฐกล่าวว่า ตัวเขาได้ซื้อเหรียญคริปโตกักตุนเอาไว้แล้ว

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Barry Moore สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศว่า ตัวเขาได้ทำการซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เอาไว้แล้ว

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Barry Moore 117Th U.s Congress 1

Barry Moore สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาได้ออกมาประกาศว่า ตัวเขาได้ทำการซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เอาไว้แล้ว

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวต่อว่า เขาได้ซื้อเหรียญ dogecoin, cardano และ ethereum เอาไว้

สอดคล้องกับรายงานที่ว่า เขาได้ทำการซื้อเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ทั้ง Cardano (ADA), dogecoin (DOGE) และ ethereum (ETH) ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน โดยเงินที่เขาได้ซื้อนั้น คิดเป็นมูลค่าราว ๆ $1001 – $15,000

แม้ว่าพอร์ตการลงทุนเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ของเขาลดลง แต่เขายังคงเดินหน้าซื้อเหรียญ cardano ต่อไปทั้งวันที่ 10, 11, 13 ของเดือนพฤษภาคม โดยราคา ADA ที่เขาได้ซื้อนั้นอยู่ที่  $1.7652, $1.5559. และ$2.009

เช่นกันเขาได้ประกาศเองว่า เขาได้ซื้อเหรียญ dogecoin เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน โดยราคาที่เขาได้ซื้อนั้นอยู่ราว ๆ $0.3275

ส่วนเหรียญ etheruem นั้นเขาได้ซื้อเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ราคาที่เขาซื้อนั้นอยู่ราว ๆ $4,081

เหรียญทั้ง 3 เหรียญที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ซื้อนั้น ปัจจุบันยังคงมีการปรับตัวลดลง และยังคงต้องรอสัญญาณการฟื้นตัวของราคาต่อไป

ที่มา : bitcoin

Read more about: