Turkey

A collection of 3 posts

ธนาคารกลางตุรกีสั่งห้ามใช้ Cryptocurrencies เพื่อซื้อสินค้า
Ban on Cryptocurrency

ธนาคารกลางตุรกีสั่งห้ามใช้ Cryptocurrencies เพื่อซื้อสินค้า

ท่ามกลางการเติบโตของ Bitcoin และกระแสการยอมรับจากสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมหลายแห่ง ทางธนาคารกลางตุรกีออกคำสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ในการชำระค่าสินค้า และบริการ โดยให้เหตุผลว่าเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การค้นหา Bitcoin ในตุรกีพุ่งขึ้น 566%
Bitcoin

การค้นหา Bitcoin ในตุรกีพุ่งขึ้น 566%

การค้นหา Bitcoin ในตุรกีพุ่งขึ้น 566% หลังจากที่ค่าเงินของลีร่าตุรกีลดฮวบถึง 14% ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ โดยมันส่งผลอย่างยิ่งต่อความเชื่อมั่นของทั้งผู้คน และเหล่านักลงทุนทั้งใน และต่างประเทศ

ประเทศตุรกีประกาศการทดสอบ CBDC ท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ
Turkey

ประเทศตุรกีประกาศการทดสอบ CBDC ท่ามกลางวิกฤตเงินเฟ้อ

ตุรกีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่หันมาวางแผนสำหรับสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง โดยวางแผ่นเริ่มการทดสอบ CBDC ภายในปี 2021 แต่สิ่งที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่รู้ก็คือ พวกเขาเริ่มดำเนินการมันมาตั้งแต่ปี 2019