Sweden

A collection of 3 posts

ธนาคารกลางสวีเดนชะลอแผน CBDC อีกครั้ง
CBDC

ธนาคารกลางสวีเดนชะลอแผน CBDC อีกครั้ง

แม้ Sveriges Riksbank ซึ่งเป็นธนาคารกลางที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั้นเห็นความสำคัญของการมีสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ก็ตาม แต่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขามองว่าต้องรีบเร่งแต่อย่างใด และจะขอใช้เวลาศึกษาเพิ่มเติมอีกสักระยะ