Peter Schiff

  • Peter Schiff

    Bitcoin จะเป็นสินทรัพย์ Safe-Haven ได้อย่างไรเมื่อมันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการทวีต

    Peter Schiff ผู้ที่คอยโจมตี Bitcoin ออกสื่อมาโดยตลอดได้อาศัยจังหวะที่สกุลเงินดังกล่าวอยู่ในช่วงขาลง ออกมาเตือนเหล่านักลงทุนอีกครั้ง โดยเขาชี้ให้เห็นว่าสินทรัพย์ที่ดีจริง ๆ ไม่ควรจะมีผลกระทบเพียงแค่การทวีตข้อความจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งเท่านั้น
  • Peter Schiff.jpeg

    ลูกไม้หล่นไกลต้น! ลูกชายของนักวิจารณ์ BTC ย้ายพอร์ตการลงทุนทั้งหมดไปยัง Bitcoin

    Peter Schiff ผู้ที่คอยโจมตี Bitcoin ออกสื่อมาโดยตลอด กลับมีลูกชายที่เห็นต่างอย่างสิ้นเชิง โดยลูกของเขาได้ย้านฐานการลงทุนทั้งหมดมาไว้ใน BTC ซึ่งทางผู้พ่อก็มองว่าลูกชายของเขานั้นโดน "ล้างสมอง" เข้าให้แล้วสำหรับการสร้างพอร์ต Bitcoin 100% ของเขา
Join our community

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

Weekly crypto news, right to your mailbox

Let us deliver latest news daily straight to your mailbox