Norway

A collection of 3 posts

แบงก์ชาตินอร์เวย์เตรียมทดสอบ CBDC หลังวิจัยมาแล้วกว่า 4 ปี
Norway

แบงก์ชาตินอร์เวย์เตรียมทดสอบ CBDC หลังวิจัยมาแล้วกว่า 4 ปี

ธนาคารกลางของนอร์เวย์ประกาศจะทดสอบสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในอีก 2 ปีข้างหน้าหลังทำการศึกษามาระยะหนึ่งแล้ว

  • Jennie
    Jennie
หน่วยงานภาษีนอร์เวย์ขอให้นักลงทุนประกาศรายได้จาก Crypto ด้วยความสมัครใจ
Cryptocurrency Tax

หน่วยงานภาษีนอร์เวย์ขอให้นักลงทุนประกาศรายได้จาก Crypto ด้วยความสมัครใจ

นอร์เวย์กำลังประสบปัญหาการรายงานรายได้ที่เกิดขึ้นจาก Crypto “น้อย” เกินความเป็นจริง ซึ่งทำให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศออกมาเตือนให้ผู้คนรีบทำทุกอย่างให้ถูกต้องก่อนจะเกิดผลเสียตามมาทีหลัง

ชาวนอร์เวย์ 4% เท่านั้นที่ใช้เงินสด
CBDC

ชาวนอร์เวย์ 4% เท่านั้นที่ใช้เงินสด

อัตราการใช้เงินสดภายในราชอาณาจักร Norway ลดลงตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ทว่าสกุลเงินสดยังคงมีจุดเเข็งมากมายที่อาจทำให้การดำเนินการนำ CBDC มาใช้ในประเทศเกิดความล่าช้าได้