Growth

A collection of 3 posts

ตู้ ATM Bitcoin ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 177% ในปีเดียว
ATM Bitcoin

ตู้ ATM Bitcoin ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 177% ในปีเดียว

หนึ่งปีก่อนหน้านี้ทั่วโลกมีการติดตั้งตู้ ATM Bitcoin ไม่ถึง 10,000 เครื่องเสียด้วยซ้ำ แต่ ณ ปัจจุบัน ตัวเลขดังกล่าวนั้นเติบโตอย่างมาก และทยานทะลุ 15,000 เครื่องเข้าแล้วโดยประเทศที่เป็นผู้นำเหล่าตู้ ATM อัจฉริยะเหล่านี้ไม่ใช่ใครหน้าไหน แต่เป็นสหรัฐอเมริกานั่นเอง

Blockchain สามารถทำให้ GDP ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.76 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030
Blockchain

Blockchain สามารถทำให้ GDP ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 1.76 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030

รายงานของ PwC ประเมินว่าอีกไม่นานเทคโนโลยีบล็อกเชนนั้นจะยิ่งใหญ่ และคิดเป็นมูลค่า 1.4% ของเศรษฐกิจโลก

มูลค่า Bitcoin ไล่ตาม Bank of America เกือบทันแล้ว
Bitcoin

มูลค่า Bitcoin ไล่ตาม Bank of America เกือบทันแล้ว

ในขณะที่ราคาภาพรวมของ Crypto ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนแบ่งการตลาดของ Bitcoin เองก็ไต่ขึ้นสูงจนเกือบจะถึงระดับเดียวกับมูลค่าตลาดของ Bank of America เลยทีเดียว