Google Trends

A collection of 3 posts

ผู้คนทั่วโลกแห่ค้นหาคำว่า"ซื้อ Crypto"
Crypto

ผู้คนทั่วโลกแห่ค้นหาคำว่า"ซื้อ Crypto"

Google trends เปิดเผยถึงการค้นหาด้วยถ้อยคำว่า “ซื้อ crypto” นั้นกำลังพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก และก้าวแตะจุดสูงเป็นประวัติการณ์ ซึ่งเป็นปัจจัยน่าจะอยู่เบื้องหลังความสนใจจากสาธารณชนในครั้งนี้ คือความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริงกับร้านค้าปลีกทั้งหลาย

คำค้นหา “Bitcoin” โตกว่า 350%
Bitcoin

คำค้นหา “Bitcoin” โตกว่า 350%

Bitcoin กลายเป็นคำค้นหาสุดฮิตแห่งปี 2020 โดยสถิติการค้นหา “Bitcoin” จากทั่วโลกในแต่ละเดือนพบว่ามีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจากช่วงปลายปี 2017 กว่า 350%

ชาวคิวบาค้นหา Bitcoin บน Google สูงเป็นประวัติการณ์
Bitcoin

ชาวคิวบาค้นหา Bitcoin บน Google สูงเป็นประวัติการณ์

ณ ขณะนี้ ประชาชนชาวคิวบาต่างให้ความสนใจใน Bitcoin อย่างล้นหลาม ซึ่งสาเหตุมาจากตัวเลือกการใช้บริการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลประเภทอื่น ๆ เช่น PayPal ไม่สามารถใช้งานได้