Finance

 • Photo 1495576596703 E0063A132B6E

  สกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นภัยคุกคามต่อดอลลาร์สหรัฐ และยูโร

  หน่วยงานสอดแนมของสหรัฐฯ แนะนำว่าสกุลเงินดิจิทัลอาจเป็นภัยคุกคามต่อดอลลาร์สหรัฐ และยูโร ได้ เนื่องจากมันมีศักยภาพมากพอที่จะเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ
 • Detailed Map Of Jamaica Scaled 1

  จาเมกา พร้อมลุยเปิดตัว CBDC ในปี 2022

  จากพิษโควิด 19 ได้ทำให้ประเทศเกาะอย่างจาเมกาลุกขึ้นมาพัฒนาระบบทางการเงินให้ก้าวล้ำสู่โลกดิจิทัล โดยพวกเขามองว่า CBDC นั้นมีศักยภาพที่จะช่วยกระจายการบริการทางการเงินให้ครอบคลุมผู้คนที่อยู่ทั่วทั้งประเทศ
 • Wang Qishan

  เทคโนโลยีทางการเงินจะเป็นหัวใจหลักของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่

  รองประธานาธิบดีของจีนอย่าง Wang Qishan กล่าวว่าเศรษฐกิจของทั่วทั้งโลกนั้นกำลังตกอยู่ในสภาวะถดถอย (Recession) และฮีโร่ผู้จะขี้ม้าขาวเข้ามาสร้างเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ (Modern Economics) คือ เทคโนโลยีทางการเงินนั่นเอง
 • Blog Cashless.png

  วิกฤตนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างระบบการเงินเป็นดิจิทัล

  วิกฤตโรคระบาดทำให้รัฐบาลในภูมิภาคต่าง ๆ สร้างระบบการเงินเป็นดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Join our community

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

Weekly crypto news, right to your mailbox

Let us deliver latest news daily straight to your mailbox