Australia

A collection of 3 posts

รัฐบาลออสซี่ลั่น! บริษัทด้าน Fintech ทั้งหมดจะใช้บล็อกเชนภายใน 10 ปี
Blockchain

รัฐบาลออสซี่ลั่น! บริษัทด้าน Fintech ทั้งหมดจะใช้บล็อกเชนภายใน 10 ปี

รายงานของรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับอนาคตของ Fintech และ Regtech ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนมีความสำคัญต่ออนาคตของออสเตรเลียเป็นอย่างมาก