คริปโตอาจถูกใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้

บรรดานักเดินทางที่ต้องการจะท่องเที่ยวไปยังประเทศต่าง ๆ มองว่าคริปโตอาจถูกใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้ในอนาคต

คริปโตอาจถูกใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้

หลายประเทศทั่วโลกได้ประกาศสั่งห้ามไม่ให้ชาวต่างขาติเดินทางเข้ามาภายในประเทศตามมาตรการการป้องกันประชาชนในพื้นที่จากโรค COVID-19 แต่ทว่ากฎหมายบางประเทศยังคงอนุญาตให้นักเรียน, ผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไปที่ต้องการหาที่พักอาศัยระยะยาวในระดับกลางสามารถเดินทางเข้ามาภายในประเทศได้ พร้อมกันนี้นักเดินทางยังสามารถนำคริปโตมาใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้ในบางพื้นที่อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการเงิน พร้อมทั้งแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีเงินออมที่เก็บสะสมมาด้วยตนเอง และแนวโน้มที่จะไม่พบการประกอบอาชีพที่ผิดกฎหมายที่น่าเชื่อถือต่อสถานกงสุล

Table of Contents

หลักฐานการสมัครวีซ่ามีประเภทใดบ้าง?

คำจำกัดความของ “หลักฐานทางการเงิน” หรือ “หลักฐานแสดงเงินทุน” อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท แต่ทว่าโดยปกติแล้วมักจะมีความเกี่ยวข้องกับบันทึกความเคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก (Bank Statement), วงเงินสินเชื่อ (Line of Credit), หรือ หลักฐานที่แสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ทราบถึงการถือครองเงินสดของนักเดินทาง อย่างไรก็ตาม บางประเทศได้ส่งสัญญาณบอกใบ้ถึงการเปิดรับคริปโตเคอเรนซีเป็นหลักฐานทางการเงินเพื่อพิสูจน์ว่า นักเดินทางมีเงินใช้เพียงพอ หรือ มีสภาพคล่องนานพอสำหรับการพักอาศัยในระยะยาว

Peninsula Visa ปิ๊งไอเดียนำคริปโตมาใช้ยื่นวีซ่า

คริปโตอาจถูกใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้

Evan James หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขั้นตอนการทำวีซ่า และพาสปอร์ตให้กับบริษัท Peninsula Visa ระบุว่า ในขณะที่เขาอายุราว 15 ปี ยังไม่เคยพบเห็นสถานกงสุลแห่งใดรอมรับเอกาสารทงการเงินที่ไร้สภาพคล่องมาก่อน เช่น การถือพอร์ตโฟลิโอที่มีเลข 7 หลักปรากฏอยู่บนบัญชีก็ตาม นอกจากนี้เขายังมองว่าคริปโตอาจเข้ามาทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแสดงหลักฐานเพื่อสมัครวีซ่าประเภทต่าง ๆ ได้ พร้อมกันนี้เขาได้กล่าวเสริมว่า

“ผมเข้าใจว่าคริปโตนั้นมีสภาพคล่อง แต่ผมกลับคิดว่ามันอาจสามารถนำมาใช้เพื่อทำหน้าที่แทนบัญชีธนาคารในการนำไปใช้ยื่นคำร้องขอสมัครวีซ่าให้กับผู้ที่ต้องการได้ ซึ่งในกรณีที่ผู้สมัครต้องมั่นใจว่าเอกสารเหล่านั้นต้องมีสภาพคล่องมากพอที่จะทำให้เจ้าหน้าที่ในสถานกงสุลเชื่อมั่นได้”

หลายประเทศยังไม่ให้การยอมรับ

เว็บไซต์รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรยังคงไม่ยินยอมให้ผู้คนที่ประสงค์จะยื่นวีซ่านักเรียนนำบัญชีออมทรัพย์ Bitcoin (BTC) มาใช้เป็นหลักฐานทางการเงินได้ นอกจากนี้ หนึ่งในสถานกงสุลแห่งกลุ่มประเทศสมาชิกเชงเก้นวีซ่า ซึ่งรวมไปถึงประเทศในทวีปยุโรปกว่า 26 ประเทศได้ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนกับทาง Peninsula Visa ที่ประสงค์จะยอมรับหลักฐานทางการเงินเป็น Bank Statement ในรูปแบบเงินสดเท่านั้น อย่างไรก็ตามหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองในประเทศอื่น ๆ ก็ได้มีการออกมาส่งสัญญาณเป็นนัยสำคัญถึงการสั่งห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวนำคริปโตมาใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางอย่างชัดเจน ตามข้อกำหนดที่ได้กล่าวไปในข้างต้น

คริปโตอาจถูกใช้เป็นหลักฐานการสมัครวีซ่าได้

อย่างไรก็ตาม Laura Bernard เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แห่งคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ได้ออกมาย้ำถึงความจำเป็นในการใช้ Bank Statement หรือ เอกสารยืนยันรายได้ในการยื่นสมัครเอกสารต่าง ๆ เกือบทุกกรณี แม้ว่า ในท้ายที่สุดแล้วนโยบายดังกล่าวจะไม่ได้ถูกนำไปใช้กับกลุ่มประเทศสมาชิกในแถบยุโรปก็ตาม

“เนื่องจากการสมัครขอวีซ่าในแต่ละครั้งจะได้รับการประเมิณทีละกรณี โดยไม่มีกฎเกณฑ์ที่บ่งบอกถึงการแสดงหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้อาจมีบางสถานการณ์ที่ทางสถานกงสุลอาจยอมรับหลักฐานการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น สินทรัพย์ดิจิทัล ได้ ซึ่งทางหน่วยงานจะอ้างอิงจากหลักฐานที่ได้รับการพิสูจน์ยืนยันตามเอกสารที่ผู้สมัครได้มีการกำหนดไว้

ดูเหมือนว่า New Zealand จะเปิดไฟเขียวให้ใช้คริปโตสมัครวีซ่าได้

ทางฝั่ง Marc Piercey ผู้จัดการแผนกตรวจคนเข้าเมืองแห่งประเทศ New Zealand ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมทั้งชี้แจงว่าข้อกำหนดภายในประเทศ ณ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกมาสั่งห้ามนำสกุลเงินดิจิทัลมาใช้เป็นหลักฐานทางการเงิน แต่ผู้ยื่นคำร้องจำเป็นต้องจัดเตรียมหลักฐานที่บ่งชี้ถึงจำนวน และการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ให้พร้อม นอกจากนี้ผู้สมัครวีซ่ามีแนวโน้มที่จะมองหาวิธีทางในการแสดงหลักฐานที่ง่ายกว่ารูปแบบดั้งเดิม เช่น Bank Statement หรือ ยอดการใช้บัตรเครดิต เป็นต้น

พบผู้ที่ยื่นคริปโตในการสมัครวีซ่าแล้ว

Brian Quarmby เจ้าของธุรกิจรายหนึ่งที่วางแผนจะย้ายไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศกล่าวว่า เขาได้ใช้พอร์ตโฟลิโอคริปโต, เงินเดือนที่ได้รับ และเงินสดในจำนวนเล็กน้อยต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าคู่สมรส ซึ่ง ณ ขณะนั้น ประเทศปลายทางของเขานั้นไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพักอาศัยระยะสั้น และเปิดรับแค่เพียงผู้ที่ต้องการจะยื่นวีซ่าเพื่อเข้ามาเป็นนักเรียน และนักธุรกิจในจำนวนจำกัดเท่านั้น

ทั้งนี้ Quarmby ได้เผยว่าเขาได้แนบเอกสารพอร์ตโฟลิโอคริปโตปึ๊งหนาเพื่อนำมาใช้เป็นหนึ่งในหลักที่ที่จะช่วยพิสูจน์สถานะทางการเงินที่เหมาะสมกับการย้ายประเทศ พร้อมกันนี้เขายังได้ระบุว่าเนื่องจากเขาใช้จ่ายด้วยเงินคริปโต ดังนั้นเขาจึงจำเป็นต้องแสดงประวัติการทำธุรกรรม และเตรียมเอกสารแสดงมูลค่าสินทรัพย์ที่เป็นเงินสดในวันที่มีการชำระเงินอีกด้วย

Read more about:

Involve

เทรดคริปโตให้เป็นเรื่องง่าย

สวัสดี 🇹🇭 ประเทศไทย พวกเราขอใบอนุญาตจาก ก.ล.ต. แล้วนะ

อ่านเพิ่มเติม
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

บิทคอยน์

เคนยาจะเปลี่ยนเงินสำรองมาเป็นบิทคอยน์จริงหรือ?

Patrick Njoroge ผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศเคนยาได้ออกมาพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับการสับเปลี่ยนเงินทุนสำรองของเคนยามาเป็นบิทคอยน์เอาไว้ว่า เป็นเรื่องที่บ้าเอามาก ๆ
ETH PoW

Binance เปิด Mining pool สำหรับ ‘ETH PoW’ ดันราคาพุ่งเฉียด 20% ใน 3 ชม.

ตามคำเรียกร้อง! Binance ประกาศเปิด Mining pool สำหรับ 'ETH PoW' แล้ววันนี้ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียมช่วงแรก แต่ชี้ ไม่ได้การันตีว่าจะลิสต์ ETHW ลงเว็บเทรด!
คดี xrp Ripple sec

ข่าวดี! ศาลสั่ง SEC เปิดคำพูดอดีตผบห. เคยชี้ ‘ETH ไม่ใช่หลักทรัพย์’ คาดคดี XRP-SEC ใกล้จบ!

แฟน Ripple เฮ! ศาลสั่งเปิด 'Hinman Speech' หลักฐานชิ้นสำคัญ ชี้ 'XRP ไม่ใช่หลักทรัพย์' หลัง SEC คัดค้านการเปิดเผยมาแล้วหนึ่งครั้งในเดือนกรกฎาฯ
ราคา Bitcoin

ราคา Bitcoin หลุดแตะ $18,500 อีกครั้ง – XRP ดิ่งแล้ว -10% หลังซิ่งแรงสัปดาห์ก่อน

วันนี้ราคา Bitcoin ดิ่งแล้ว -6.24% สู่พื้นที่ 18,500 ดอลล์อีกครั้ง พร้อม XRP หลุดทะลุ -10% หลังราคาพุ่งแรงสัปดาห์ก่อน แต่ยังแข็งแกร่ง 1 เดือนยังบวกเกือบ 40%