Exchange

ใครปล่อยข่าว! ซีอีโอ Zipmex ฉุน ลั่นบ.ยังไม่ล้มละลาย!

Template Private 22.png

เดือดกลางดึก! 'เอกลาภ' โพส Facebook ตี 1 ลั่นบริษัท 'ยังไม่ล้มละลาย' ตามที่บางสื่อรายงาน ย้ำอีกครั้งยังไม่หายไปไหน ให้ฟังแต่ประกาศจากทาง Zipmex เท่านั้น

ช่วงตี 1 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 'เอกลาภ ยิ้มวิไล' ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าในขณะนี้บริษัท Zipmex 'ยังไม่ล้มละลาย' ตามที่สื่อต่างประเทศบางสื่อรายงาน ย้ำยังไม่หายไปไหน ให้ฟังแค่ประกาศจากช่องทางของบริษัทเท่านั้น

"ตามที่ได้ปรากฎในสำนักพิมพ์ต่างประเทศกรณีบริษัทฯ ซิปเม็กซ์ ล้มละลาย ผมขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง และขอให้ท่านรับฟังข้อมูลที่ถูกต้องผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ เท่านั้น ขอบคุณครับ"

เอกลาภ ยิ้มวิไล - โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัว
Image 14 1024x1024.png
เอกลาภ ยิ้มวิไล - ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Zipmex ประเทศไทย

รับเหตุ 'Zipmex ยื่นพักชำระหนี้' ศาลสิงคโปร์

ซึ่งคาดว่าสืบเนื่องมาจากความเคลื่อนไหวของ Zipmex ในประเทศสิงคโปร์ ที่มีการ 'ยื่นพักชำระหนี้' แต่สื่อกลับได้รายงานว่าเป็นการ 'ยื่นเอกสารล้มละลาย' ต่อศาลสิงคโปร์ สร้างความตื่นตระหนกและความสับสนให้กับนักลงทุน

โดยการ 'ยื่นพักชำระหนี้' ของ Zipmex ในครั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ประเทศไทยก็ได้มีการส่งหนังสือไปยังทาง Zipmex ให้มีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวกำทาง ก.ล.ต. ให้เร็วที่สุด

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง