Blockchain

กฎหมายป้องกันการฟอกเงินและการทำ KYC กำลังเข้มข้นขึ้นตามมาตรการรัฐบาล

Shutterstock 758357752 Min Scaled.jpg

ผู้บริหารของบริษัท Trulioo ชี้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการด้านการทำ KYC นั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าธุรกิจ Exchange รายใดจะอยู่รอดในตลาดต่อไป

กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน

กฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินหรือ (Anti-Money Laundering Law) นั้นได้มีการบังคับใช้ในเกือบทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระต่างกันตามพื้นที่ แต่ส่วนใหญ่นั้นมุ่งเน้นที่จะควบคุมการและติดตามกิจกรรมนอกกฎหมายซึ่งใช้กลอุบายและวิธีการต่างๆในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพื่อให้สามารถนำเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ต่อไปได้

การทำ KYC

กระบวนการทำ KYC หรือการตรวจสอบตัวตนของลูกค้านั้นเป็นหนึ่งในมาตราการในการป้องกันการฟอกเงินตามกฎหมายดังกล่าว ซึ่งการให้บริการต่างๆที่มีการเกี่ยวข้องกับการนำเงินหรือทรัพย์สินเข้าฝากหรือลงทุนในการดำเนินการ เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบตัวตนของผู้ใช้บริการตั้งแต่เงื่อนไขการสมัครเข้ารับบริการจนถึงเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการใช้บริการ เป็นต้น

ดังนั้นแล้ว การดำเนินการของบริษัท Exchange ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับสกุลเงิน Cryptocurrency นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้ด้วย อย่างไรก็ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้รวมถึงท่าทีของฝั่งรัฐบาลนั้นได้มีควาเข้มข้นมากขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการคริปโต เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้ได้เข้ามาเป็นช่องทางในการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐถึงการการไหลเวียนของสกุลเงินคริปโตนอกตลาดที่ถูกกำกับได้อย่างดีอีกด้วย

เสียงจากผู้บริหาร Trulioo

บริษัท Trulioo นั้นเป็นผู้ให้บริการในด้านการตรวจสอบและการระบุตัวตนของผู้ใช้งาน โดยบริษัทดังกล่าวนี้ได้มีการดำเนินการเกี่ยวข้องกับมาตรการทางกฎหมายเหล่านี้โดยตรง ทางผู้บริหารอย่างนาย Anatoly Kvitnitsky ได้ออกมากล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการตรวจสอบผู้ใช้บริการจะเข้ามาเป็นตัวชี้วัดทิศทางการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจการให้บริการซื้อขายสกุลเงินคริปโต ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็ได้เกิดขึ้นแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

Image 50 1 1024x576.png

เพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ทางบริษัทจึงได้มีการเปิดให้บริการ EmbedID ซึ่งเป็นการช่วยประมวลผลกระบวนการ KYC ของบริษัทต่างๆด้วยระบบอัตโนมัติในช่วงวันที่ 8 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีจุดประสงค์ในการให้บริการแก่บริษัทที่มีฝ่ายด้านการตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือฝ่าย Compliance ขนาดเล็กเพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินการเท่าเทียบกับที่องค์ขนาดใหญ่อย่างธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการให้บริการของ Trulioo นั้นจะเป็นการให้บริการอย่างครบวงจรตามแต่ละประเทศอีกด้วย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง