Exchange

ไม่รับผิดชอบ! บริการแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้

Eyabhdagbe.jpg

แอฟริกาใต้คือประเทศล่าสุดที่เตือนถึงการไม่ได้รับอนุญาตแลกเปลี่ยน crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้และจะไม่รับผิดชอบความเสียหาย

ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto อย่าง Binance ได้รับคำเตือนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของแอฟริกาใต้ หรือ FSCA เป็นหน่วยงานล่าสุดที่มีการออกคำเตือนไปยังประชาชนให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการแพลตฟอร์ม Binance ที่ให้บริการแลกเเปลี่ยนคริปโตที่ไม่ได้รับอนุญาต 

เตือนการแลกเปลี่ยน Crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้

หน่วยงาน FSCA ได้ออกคำเตือนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท Binance Group เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยระบุว่ายังไม่มีการรับรองหรืออนุญาตให้สามารถมีการแลกเปลี่ยน crypto บนแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้เนื่องจากสำนักงานใหญ่ของไบแนนซ์ตั้งอยู่ในหมู่เกาะเคย์แมนและเซเชลส์และไม่มีสำนักงานที่ตั้งอยู่ในประเทศแอฟริกาใต้ 

อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกระบุในคำเตือนของ FSCA คือการลักลอบใช้บริการแลกเปลี่ยน crypto ของชาวแอฟริกาใต้ผ่านกลุ่มใน Telegram ที่ถูกดูแลโดย Binance เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้บริการผ่านแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้โดยตรง

นอกจากนี้ การออกคำเตือนของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินยังมีการระบุเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับชาวแอฟริกาใต้ที่ใช้บริการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตของแพลตฟอร์ม Binance ในแอฟริกาใต้ โดยหน่วยงานภาครัฐจะไม่รับผิดชอบ เกิดข้อผิดพลาดที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน crypto ของ Binance จนกว่าจะมีการลงทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ 

ท่าทีของ Binance หลังเผชิญปัญหาด้านกฎระเบียบต่อเนื่อง 

Binance ยังคงเผชิญกับคำเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแลของหลายประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่หนีไม่พ้นประเด็นการให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตที่ขัดต่อกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐ โดยหลังจากการส่งคำเตือนของ FSCA ในแอฟริกาใต้ ดูเหมือนว่ายังไม่มีการเคลื่อนไหวหรือตอบโต้จากผู้ถูกกล่าวหาอย่าง Binance 

ถึงแม้ว่าตลอดระยะเวลารายเดือนที่ผ่านมา Binance ยังคงพยายามปรับปรุงบริการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในประเทศ โดยประกาศอย่างชัดเจนว่าบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ยืนยันเปล่ายังคงไม่ปรากฏผลลัพธ์ในเชิงบวกมากนัก 

หากย้อนกลับไป 1 วันก่อนการแถลงของ FSCA หน่วยงานกำกับดูแลในประเทศสิงคโปร์ประกาศเตือน Binance ให้ระงับบริการที่อาจมีการละเมิดระเบียบด้านการเงินของประเทศ และเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา Binance ถูกหาว่าอาจมีการละเมิดกฎหมายเนเธอร์แลนด์ และอีกหลายประเทศนับไม่ถ้วน

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 24 T172458.103
Rectangle Template   2023 03 24 T113128.560
Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 25 T170118.657