ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

ก.ล.ต. เปิด Hearing ทบทวนกรณีการใช้ Custodian เพิ่มข้อยกเว้นกรณีรับฝากคริปโตโดยผู้ออกเหรียญ

ก.ล.ต. เปิด Hearing ทบทวนกรณีการใช้ Custodian เพิ่มข้อยกเว้นกรณีรับฝากคริปโตโดยผู้ออกเหรียญ

มาแสดงความเห็นกัน! ก.ล.ต. เปิด Hearing ทบทวนกรณีการใช้ Custodian ให้เพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ออกเหรียญเอง และเก็บรักษาเหรียญที่ตนออกให้กับลูกค้า

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการทบทวนหลักการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) ที่เพิ่มเติมข้อยกเว้นกรณีการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล โดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนออกให้กับลูกค้า จะไม่ถือว่าเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระและต้นทุนเพิ่มขึ้นต่อผู้ให้บริการ

ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการกำกับดูแล DA custodial wallet provider เมื่อต้นปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบ และจากการพิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวพบว่า ผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเพิ่มเติมข้อยกเว้น กรณีการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนออกให้กับลูกค้า ไม่ถือเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมาย

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้เพิ่มเติมข้อยกเว้นกรณีการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยผู้ออกสินทรัพย์ดิจิทัลและเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตนออกให้กับลูกค้าไม่ถือเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น และเพื่อไม่ให้เป็นสร้างภาระและต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศเกี่ยวกับการทบทวนหลักการกำกับดูแลผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (DA custodial wallet provider) บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=916 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/ ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง