ข่าวต่างประเทศ

SEC ฟิลิปปินส์ ประกาศเปิดรับฟังความเห็น ก่อนแก้ไขกฎหมายควบคุมคริปโต

Crypto Siam (37)

SEC ฟิลิปปินส์ทำประชาพิจารณ์แก้ไขกฎระเบียบ เพื่อควบคุมอุตสาหกรรมคริปโตให้อยู่ภายใต้การดูแลจากหน่วยงานอย่างใกล้ชิด

วันที่ 25 มกราคม สำนักข่าวท้องถิ่นประเทศฟิลิปปินส์ the Manila Bulletin มีรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ของประเทศฟิลิปปินส์กำลังจัดทําประชาพิจารณ์ว่าด้วยการออกกฎหมายควบคุมคริปโตฉบับใหม่

<i>สำนักงานใหญ่ ก.ล.ต.&nbsp;&nbsp;ประเทศฟิลิปปินส์<br>รูปภาพ: SEC.Philippines</i>
สำนักงานใหญ่ ก.ล.ต.  ประเทศฟิลิปปินส์
รูปภาพ: SEC.Philippines

โดยกฎหมายฉบับนี้จะส่งผลให้ ก.ล.ต. มีอำนาจในออกกฎ, ตรวจสอบ, และควบคุมการดำเนินการเกี่ยวกับคริปโตมากขึ้น ส่วนเนื้อหาของฉบับใหม่นี้ได้ขยายความในความหมายของคริปโตรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในเครือข่ายเทคโนโลยีบล็อกเชน

นอกจากนั้นกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้ผู้บริการทางคริปโตในประเทศฟิลิปปินส์จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของ ก.ล.ต. เท่านั้น โดยทาง ก.ล.ต. สามารถออกคำสั่งห้ามให้ผู้บริการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม หรือดอกเบี้ยใดๆ ที่มีค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปได้

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 16 T091135.030
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
สรุปมหากาฬคดี 'SEC vs Ripple'