Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

วิกฤติตลาด Forex ในไนจีเรียมีปัญหาเมื่อธนาคารกลางได้ออกมาใช้ไพ่ตายตักเตือนสถาบันการเงิน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เวลานี้ประเทศไนจีเรียอาจเจอกับวิกฤติตลาด Forex เมื่อธนาคารได้ใช้ไพ่ตายกับสถาบันการเงิน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
วิกฤติตลาด Forex

ธนาคารกลางแห่งประเทศไนจีเรีย (CBN) ได้ออกมาเตือนธนาคารประเภท microfinance ว่า พวกเขามีความเสี่ยงที่จะทำการละเมิดเงื่อนไขตามที่กำหนดเอาไว้ในใบอนุญาต จากการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสกุลเงินต่างประเทศ

วิกฤติตลาด Forex อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจในประเทศ

โดย CBN ได้อ้างว่า ธนาคารประเภท microfinance ล้วนแล้วมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้ว ซึ่งการที่พวกเขาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมตรงนี้ ส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินภายในประเทศ

แหล่งข่าวได้รายงานว่า ธนาคารกลางได้ออกมาเตือนเรื่องนี้มา 3 ครั้งแล้ว นับตั้งแต่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางได้ทำการประชุมหารือเกี่ยวกับการตักเตือน apex bank หรือสถาบันทางการเงินที่กำลังละเมิดเงื่อนไขเกี่ยวกับกฎหมายควบคุม forex

Black Android Smartphone Turned On Screen

ในรายงานก่อนหน้านี้ ทางสำนักข่าว Bitcoin.com ได้รายงานว่า ทาง CBN จะทำการยุติการซื้อขาย forex ภายในประเทศหลังจากที่ทางธนาคารกลางได้กล่าวหาว่า มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดมืด ซึ่งไม่นานมานี้ CBN ได้มีการประกาศแช่แข็งบัญชีธนาคารบริษัทเทคโนโลยีการเงินหรือ fintech ที่คาดว่า มีส่วนทำให้ค่าเงินไนรามีปัญหาขึ้นมา

เตือนสถาบันการเงิน อย่ากระทำผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ตามครั้งนี้ทาง CBN ได้ออกมาเตือนว่า ตอนนี้ทางธนาคาร microfinance ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการตอนนี้ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด โดยในแถลงการณ์ได้กล่าวว่า ธนาคารกลางยังคงจับตาความเคลื่อนไหวของ microfinance อย่างต่อเนื่อง และจะมีมาตรการในการแทรกแซงจากการละเมิดเงื่อนไขหากธนาคารไม่ได้ดำเนินกิจการตามที่ได้รับการอนุญาต

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทางธนาคารกลางได้เคยออกมาตักเตือนแล้ว แต่ตอนนี้ประเทศไนจีเรียประสบปัญหาขาดแคลนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในตลาดถูกกฎหมาย ความจริงแล้วส่วนหนึ่งมาจากการที่ค่าเงินไนราเริ่มถูกลดค่าลงอย่างต่อเนื่อง

แม้ว่าเรื่องนี้จะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า จะทำให้ค่าเงินไนราของไนจีเรียได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหน ตอนนี้ทาง CBN ยังคงเดินหน้าตักเตือนธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเจ้าใหญ่ที่ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถรับมือกับเรื่องดังกล่าวได้ง่ายนัก

Read more about: