Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

เป็นเรื่อง! นัก ขุด Bitcoin ในเวเนซุเอลาต้องหยุดขุดชั่วคราว

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาคในรัฐ Carabobo ของประเทศเวเนซุเอลาได้ระงับการจ่ายไฟให้กับนักขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานของพวกเขาต้องหยุกชะงักลง

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Mineria Bitcoin En Venezuela

เจ้าหน้าที่ประจำภูมิภาคในรัฐ Carabobo ของประเทศเวเนซุเอลาได้ระงับการจ่ายไฟให้กับนักขุด Bitcoin ที่จดทะเบียนทั้งหมด ทำให้การดำเนินงานของพวกเขาต้องหยุกชะงักลง อีกทั้งในตอนนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการสำหรับมาตรการในครั้งนี้แต่มีกลุ่มคนวงในที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่าเหตุผลน่าจะมาจากการใช้พลังงานมากเกินไปในพื้นที่นี้ทำให้ไปคุกคามแหล่งจ่ายไฟและโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับสมาชิกรายอื่น

เวเนซุเอลาปิดแหล่งจ่ายไฟให้กับนักขุด Bitcoin

จากรายงานของ Criptonoticias ที่มีข่าวออกมาว่าได้มีการติดต่อไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการนี้ บริษัทพลังงานแห่งชาติและ Sunacrip ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังด้านสกุลเงินดิจิทัลของเวเนซุเอลา กำลังวางแผนที่จะพบปะเพื่อประเมินสถานการณ์และพยายามหาทางแก้ไขให้กับนักขุด Bitcoin เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานต่อไปได้ในช่วงที่รัฐต้องเผชิญกับสถานการณ์ฉุกเฉิน

Carabobo เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อบริษัทขุดสกุลเงินดิจิทัลและ bitcoin ที่ดำเนินการในประเทศเวเนซุเอลา และมาตรการนี้จะส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของการดำเนินงานเหล่านี้อย่างแน่นอน

นักขุด Bitcoin ในเวเนซุเอลาต้องหยุดชั่วคราว

ในส่วนของการขุดสกุลเงินดิจิทัลในเวเนซุเอลานั้นถูกกฎหมายมาตั้งแต่ Sunacrip ผ่านร่างกฎหมายที่ควบคุมกิจกรรมการขุดในประเทศ แต่ชาวเวเนซุเอลาทุกคนในอุตสาหกรรมนี้ต้องได้รับใบอนุญาตที่ออกโดย Sunacrip นักขุดยังต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมของพวกเขาและเก็บบันทึกสิ่งเหล่านี้ไว้เป็นเวลา 10 ปี ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามมีนักขุดจำนวนมากที่ไม่ไว้วางใจรัฐบาลและตัดสินใจขุดแบบผิดกฎหมาย

มาตรการนี้อาจเป็นสัญญาณกดดันนักขุดทุกคน เพื่อให้พวกเขาลงทะเบียนกับหน่วยเฝ้าระวังระดับประเทศ และเริ่มขุดอย่างถูกกฎหมาย อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจทำให้เกิดมาตรการนี้ขึ้นมาคือเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถคาดการณ์สถานการณ์โครงข่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเลือกตั้งเจ้าหน้าที่พรรครัฐบาลในสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวอธิบายว่ามาตรการดังกล่าวจะถูกระงับหลังจากกระบวนการเลือกตั้ง

คนวงในในอุตสาหกรรมได้ตัดสินใจที่จะไม่แสดงความเห็นประนีประนอมเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว จนกว่าพวกเขาจะได้พบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการใช้มาตรการเหล่านี้ในสัปดาห์นี้

Read more about: