Singapore

A collection of 7 posts

ประเทศสิงคโปร์ใช้ Blockchain ในการตรวจสอบผล COVID-19
Singapore

ประเทศสิงคโปร์ใช้ Blockchain ในการตรวจสอบผล COVID-19

สิงคโปร์เร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนบนชุดตรวจ COVID-19 ดิจิทัลเพื่อเคลียร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ย่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามพรมแดน

  • Mari
    Mari
เหรียญสองด้าน: สถานการณ์ด้านคริปโตในอินเดียและสิงคโปร์
legal review

เหรียญสองด้าน: สถานการณ์ด้านคริปโตในอินเดียและสิงคโปร์

เปรียบเทียบและอัพเดทสถานการณ์ตลาดคริปโตของสองประเทศ ผ่านท่าทีของรัฐบาลที่ตรงกันข้ามกันอย่างมาก

สมาคมคริปโตสิงคโปร์จับมือภาครัฐ ฯ เร่งขอใบอนุญาตง่ายขึ้น
Regulation

สมาคมคริปโตสิงคโปร์จับมือภาครัฐ ฯ เร่งขอใบอนุญาตง่ายขึ้น

สมาคมส่งเสริมธุรกิจคริปโตของประเทศสิงคโปร์ร่วมภาครัฐฯออกแนวปฏิบัติสร้างความชัดเจนแก่ภาคธุรกิจคริปโตในประเทศ