Know Your Customer

A collection of 3 posts

ผู้ก่อตั้ง BitMEX ยอมจำนนต่อคดีฟอกเงิน
BitMEX

ผู้ก่อตั้ง BitMEX ยอมจำนนต่อคดีฟอกเงิน

Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX บริการการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์ Crypto ได้เข้ามอบตัวกับทางการสหรัฐเพื่อเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน และพร้อมที่จะลุยต่อสู้ความจริงในชั้นศาล

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet
Bitcoin

การใช้ Bitcoin แบบผิดกฎหมายลดลง สวนทางกับการฟอกเงินผ่าน Private Wallet

เห็นได้ชัดว่าปี 2020 เป็นปีแห่งการใช้งาน “กระเป๋าเงินแบบส่วนตัว” เนื่องจากเหล่าผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนนั้นจริงจังในข้อกำหนด KYC มากขึ้น แต่ทว่าการกระทำดังกล่าวอาจจะกำลังกลายเป็นดาบสองคมอยู่ก็เป็นได้

เวียดนามหวังจะก้าวมาเป็น Top 50 ของโลก!
Blockchain

เวียดนามหวังจะก้าวมาเป็น Top 50 ของโลก!

กระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐบาลเวียดนามได้เปิดเผยการจัดตั้งแพลตฟอร์มบล็อกเชนสำหรับกิจการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติสำหรับการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล