Influencer

A collection of 2 posts

YouTube ดูท่าจะไม่ชอบ Crypto เอาเสียเลย
Youtube

YouTube ดูท่าจะไม่ชอบ Crypto เอาเสียเลย

ล่าสุด YouTube ได้ทำการปิดกั้นการสตรีมสดที่พูดถึงหัวข้อ Cryptocurrency แบบฟ้าแลบ โดยอ้างว่าสตรีมเมอร์เหล่านั้นนำเสนอเนื้อหาที่ “เป็นอันตราย” หรือนี่จะเป็นการสื่อสารเป็นนัย ๆ ว่า YouTube ไม่ปลื้ม Crypto เป็นอย่างมาก

มิติใหม่ของคิวบา กับการใช้งาน Bitcoin
Bitcoin

มิติใหม่ของคิวบา กับการใช้งาน Bitcoin

คิวบา ประเทศซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกาแทบจะโดยสมบูรณ์ นอกจากจะเคราะห์ร้ายต้องปิดประเทศเพราะโคโรน่าไวรัส ยังเจอข้อห้ามทางการค้าของทางสหรัฐเข้าให้อีก แล้วพวกเขาจะอยู่รอดกันได้อย่างไร เรามาหาคำตอบกัน