BNB

A collection of 5 posts

ผู้ใช้หันมาใช้งานเครือข่าย Binance Smart Chain เพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุด
Binance Smart Chain

ผู้ใช้หันมาใช้งานเครือข่าย Binance Smart Chain เพิ่มขึ้นแตะจุดสูงสุด

รายงานชี้การทำธุรกรรมรายวันบนเครือข่าย Binance Smart Chain เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จำนวน Address ก็มากขึ้น ส่งผลดีต่อ BNB

  • Jennie
    Jennie
Bitcoin Dominance ต่ำสุดในสามเดือนหลังตลาด Altcoins ลุกเป็นไฟ
Bitcoin

Bitcoin Dominance ต่ำสุดในสามเดือนหลังตลาด Altcoins ลุกเป็นไฟ

เม็ดเงินที่ไหลออกจากตลาด Bitcoin ในช่วงวันที่ 5 กุมภาฯ มีที่มาจากตลาด Altcoin ที่เป็นขาขึ้นมากกว่า ปัจจุบันขึ้นพร้อมกันแล้ว