ประเทศสิงคโปร์ใช้ Blockchain ในการตรวจสอบผล COVID-19

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

สิงคโปร์เร่งพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนบนชุดตรวจ COVID-19 ดิจิทัลเพื่อเคลียร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ย่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามพรมแดน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Ezgif 7 2Dd6Aaf3Bb87.Png

ประเทศสิงคโปร์รุดหน้า เร่งพัฒนามาตรฐานใหม่ ปรับใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนบนชุดตรวจ COVID-19 ดิจิทัลเพื่อเคลียร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ย่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามพรมแดน

สมาร์ทซิตี้ตามโครงการ Smart Nation Initiative

Government Technology หน่วยงานทางเทคโนโลยีของรัฐบาล ประเทศสิงคโปร์และ Ministry of Health กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกันพัฒนามาตรฐาน “แพลตฟอร์มที่ใช้งานได้ทั่วโลก” โดยการปรับใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารทางด้านสุขภาพข้ามพรมแดน เช่น ผลการทดสอบ COVID-19 ก่อนออกเดินทาง เป็นต้น

ดร. บาลากริชนัน รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Nation Initiative ได้กล่าวว่า “ผลการทดสอบก่อนการออกเดินทางที่ได้รับการรับรองนั้นจะอยู่ในแอพ SingPass ของรัฐบาลผ่านแอพใบรับรองที่ชื่อว่า “HealthCerts” บนมือถือ ทางรัฐบาลได้วางแผนที่จะพัฒนาแอพนี้ให้มีใบรับรองการฉีดวัคซีนอีกด้วย”

Image 67
Dr. Vivian Balakrishnan รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการ Smart Nation Initiative

ตามรายงานของ CNA แอพ HealthCerts จะเป็นการปรับใช้เทคโนโลยี blockchain เพื่อใช้สำหรับการออกใบรับรองผลการทดสอบ COVID-19 ที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถทำการตรวจสอบได้อย่างอิสระในแบบโอเพ่นซอร์ซ

และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานระหว่างประเทศและท้องถิ่น จะช่วยให้กระบวนการการเคลียร์ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีความราบรื่นและรวดเร็วขึ้น อีกทั้งการเริ่มต้นเดินทางข้ามพรมแดนสำหรับนักเดินทางอย่างปลอดภัยอีกด้วย

การใช้งานแอพ HealthCerts

มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคมนี้ นักเดินทางที่เข้ารับการตรวจ COVID-19 ก่อนออกเดินทางที่คลินิกที่ได้รับอนุญาตในสิงคโปร์จะได้รับผลการตรวจในรูปแบบของใบรับรองดิจิทัลในแอพ HealthCerts อาจเป็นไฟล์แนบ หรือลิงก์ URL ตามเอกสารจาก SNDGG

ส่วนนักท่องเที่ยวเองจะต้องทำการอัปโหลดใบรับรองดิจิทัลจากคลินิกไปยังเว็บไซต์ Notarise และจะได้รับรหัส QR ทางอีเมล หรือแอพ SingPass ซึ่งช่วยให้ใบรับรองที่ออกในประเทศได้รับการรับรองโดย MOH และเป็นที่ยอมรับทั้งสนามบินในประเทศและต่างประเทศ

ส่วนเจ้าหน้าที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มที่แยกออกมาต่างหากด้วยการ Verify สแกนรหัส QR นั่นเอง

ผังกระบวนการ Healthcerts
ขั้นตอนการขอรับการรับรองและแสดงใบรับรองการเดินทางแบบดิจิทัลสำหรับการเดินทาง (กราฟฟิค: Smart Nation and Digital Government Group)
Read more about: