เหรียญคริปโตในฐานะหลักประกันการกู้ยืม

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น Expobank ธนาคารพาณิชย์ของประเทศรัสเซียได้ดำเนินการปล่อยกู้โดยใช้สกุลเงินคริปโตมาเป็นหลักประกัน ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนี้เป็นครั้งแรกของวงการธนาคารและยังเป็นการยอมรับสกุลเงินคริปโตในฐานะทรัพย์สินเป็นครั้งแรกของโลกอีกด้วย

ธนาคารดังกล่าวได้ดำเนินการปล่อยกู้ให้กับนาย Mikhail Uspensky โดยยอมรับเหรียญ Waves ซึ่งมีการซื้อขายอยู่ในปัจจุบันที่ราว ๆ 4 ดอลลาร์  ซึ่งนักกฎหมายหลายรายได้ออกมาแสดงความเห็นว่าการยอมรับดังกล่าวเป็นสัญญาณถึงการยอมรับสกุลเงินคริปโตมากขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศรัสเซีย อีกทั้งเหรียญ Waves นั้นยังไม่เข้าข่ายเป็นเครื่องมือการชำระเงินซึ่งมีการห้ามใช้งานตามกฎหมายอีกด้วย

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตภายในประเทศยังคงไม่แน่นอนเนื่องจากในอดีตสกุลเงินคริปโตส่วนใหญ่นั้นมักจะผูกพันกับกิจกรรมนอกกฎหมายมาโดยตลอด อีกทั้งทางฝั่งรัฐบาลยังได้มีการออกนโยบายห้ามปรามกิจกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตออกมาเป็นระยะ ๆ อีกด้วย แต่ทั้งนี้เนื่องจากสกุลเงินคริปโตนั้นมีหลากหลายประเภท จึงเป็นไปได้ที่อาจมีการกำหนดให้บางประเภทนั้นได้รับการรับรองตามกฎหมาย

อีกก้าวที่สำคัญของวงการคริปโต

เนื่องจากโดยปกติแล้วการปล่อยกู้โดยสถาบันการเงินต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นั้นมักจะมีการพิจารณาความสามารถของการชำระหนี้เป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเพื่อป้องกันปัญหาในการที่ลูกหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ ธนาคารต่างๆมักจะขอให้ผู้ขอสินเชื่อนำหลักประกันต่าง ๆ เช่นนำบุคคลมาค้ำประกัน หรือนำทรัพย์สินหรือที่ดินมาจำนอง เป็นต้น และหากปริมาณการกู้ยืนนั้นมีมูลค่าสูง ธนาคารอาจให้ผู้กู้ทำการกู้ต่อธนาคารหลายแห่งร่วมกันนั่นเอง

อย่างไรก็ตามเนื่องจากตามกฎหมายแล้วสกุลเงินคริปโตนั้นยังไม่ถือว่าเป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ทั้งยังไม่เป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับท่ามกลางวงการการเงินและการธนาคารให้เป็นหลักทรัพย์ที่นำมาเป็นประกันในการชำระหนี้ ดังนั้นแล้วเมื่อธนาคารต่างๆ เริ่มมีความเห็นต่อสกุลเงินคริปโตเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นสัญญาณสำคัญถึงการยอมรับการใช้งานสกุลเงินคริปโตที่กำลังเติบโตขึ้นนั่นเอง