ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน ทางธนาคารกลางของฟิลิปปินส์อย่าง Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ได้ยืนยันว่าพวกเขากำลังตรวจสอบความเป็นไปได้ และผลกระทบของนโยบายที่อาจเกิดขึ้นจากการออก CBDC ของทั้งตนเอง และคู่ค้าดิจิทัลกับสกุลเงินเปโซทางกายภาพ โดยผู้ว่าการธนาคารกลางได้ระบุเอาไว้ว่า “โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ BSP ก้าวตามทันโลก และเพื่อเพิ่มความพร้อมในการปรับตัว และพัฒนาศักยภาพท่ามกลางการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว”

แต่ทว่าล่าสุด Benjamin Diokno ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์ประกาศว่าการศึกษา "เชิงสำรวจ" เกี่ยวกับการศึกษาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางชี้ให้เห็นว่าจำเป็นต้องมีงานเพิ่มขึ้นอีกมากเพื่อทำให้เงินเปโซดิจิทัลเป็นจริง

Benjamin Diokno ผู้ว่าการธนาคารกลางฟิลิปปินส์

หรือนี่จะเป็นงานยากสำหรับดินแดนหมานักสู้

สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ Diokno ได้ออกมาปฏิเสธความเป็นไปได้ที่จะมีการออก CBDC เมื่อใดก็ตามในอนาคตอันใกล้นี้ หรือพูดง่าย ๆ ว่าเงินเปโซดิจิทัลอาจไม่เกิดขึ้นจริงในการดำรงตำแหน่งของเขานั่นเอง เนื่องจากการศึกษาของพวกเขาได้ชี้ให้เห็นว่ายังจำเป็นต้องมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาการเสริมสร้างขีดความสามารถ และการสร้างเครือข่ายระหว่างธนาคารกลางร่วมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ อีกมากมาย แม้ว่าจนถึงขณะนี้การศึกษาของธนาคารกลางได้ครอบคลุมประเด็นพื้นฐานเกี่ยวกับ CBDC โดยมุ่งเน้นที่ผลกระทบต่อนโยบายการเงินกรอบกฎหมายระบบการชำระเงินและการชำระบัญชีการรวมทางการเงินและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบแล้วก็ตาม

แล้วทางออกของปัญหาดังกล่าวจะไปในทิศทางใด

แม้ทางธนาคารกลางฟิลิปปินส์ยังคงยึดมั่นในมุมมองที่ว่า CBDC นั้นเหนือกว่าสกุลเงินดิจิทัลของภาคเอกชน ก็ตาม แต่ทว่าผู้ว่าการธนาคารกลางกล่าวว่างานวิจัยของ CBDC ที่ BSP อาจได้รับประโยชน์จากการศึกษารูปแบบธุรกิจของสกุลเงินดิจิทัลของภาคเอกชนในฟิลิปปินส์รวมถึงการใช้ sandboxes ของอุตสาหกรรม ดังนั้นธนาคารกลางจึงทำการวางแผนที่จะตรวจสอบวิธีการปรับปรุงระบบการชำระเงินที่มีอยู่ของประเทศ รวมไปถึงศึกษาจากข้อมูลการวิจัยด้าน CBDC ของธนาคารกลางอื่น ๆ ทั่วโลก

นอกจากนี้ในมุมมองของ BSP การวิจัยเกี่ยวกับ CBDC ที่กำลังดำเนินอยู่อาจต้องใช้ข้อมูลทางเทคนิคจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund - IMF) และธนาคารเพื่อการชำระบัญชีระหว่างประเทศ (Bank for International Settlements) หรือ BIS ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศอันมีธนาคารกลางของประเทศต่าง ๆ เป็นหุ้นส่วน