PayPal เปิดตัวบริการ Crypto Pay ในสหรัฐอเมริกาสำหรับ Bitcoin, Ether, Altcoins

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

PayPal ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ Crypto Pay ที่ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น bitcoin (BTC) Ether (ETH)

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1556742031 C6961E8560B0

PayPal บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านการชำระเงิน ซึ่งได้รับเครดิตอย่างกว้างขวางจากการจุดกระแสของ crypto ในปัจจุบัน ด้วยการเปิดตัวบริการใหม่ Crypto Pay ซึ่งถือเป็นการการเคลื่อนไหวที่สำคัญของ crypto ที่ให้ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น bitcoin (BTC) Ether (ETH)

ในการแถลงข่าว บริษัทระบุว่าจะมีการวางแผนขยายบริการนี้ “ขยายประโยชน์ของคริปโตเคอเรนซีอย่างมีนัยสำคัญ” และจะ “พร้อมใช้งานในธุรกิจออนไลน์หลายล้านแห่งทั่วโลก” นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่าบริการดังกล่าวจะ “จะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” เพื่อให้ครอบคลุมผู้ใช้บริการที่มีอยู่ทั่วโลก

นอกจากนี้ ทางบริษัทยังมีแผนที่จะเปิดช่องทาง ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้บริการสามารถซื้อ ขาย และอาจรวมไปถึงการถือครอง crypto บนแพลตฟอร์มของตนได้ โดยบริการใหม่นี้มีชื่อว่า Checkout with Crypto ซึ่งจะเริ่มให้บริการในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเป็นที่แรก

อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมที่เปิดตัวในในครั้งนี้จะอนุญาตให้มีการแปลงจาก crypto เป็น fiat ในขั้นตอนการทำธุรกรรม โดยบริษัทเสริมว่า “การแปลงการถือครอง cryptocurrency เป็นสกุลเงิน fiat เมื่อชำระเงิน” จะเปิดใช้งาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสกุลเงินนี้จะช่วยให้เกิดความเสถียรของมูลค่าและไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมเพิ่มเติม โดยบุคคลทั่วไปสามารถรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้”  Dan Schulman ซีอีโอของบริษัท กล่าว

“การเปิดใช้งานบริการ cryptocurrencies ครั้งนี้เพื่อในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธุรกิจทั่วโลกจะเป็นก้าวต่อไปในการขับเคลื่อนความนิยมในตลาด Crypto ให้แพร่หลายและการยอมรับของสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก” บริษัทกล่าวว่า บริการใหม่รองรับ bitcoin เช่นเดียวกับ litecoin (LTC), ethereum (ETH) และ bitcoin cash (BCH) “ขึ้นอยู่กับลูกค้าถือกับ PayPal และยอดคงเหลือที่มีอยู่ในสกุลเงินดิจิทัลแต่ละสกุล”

Read more about: