🇹🇭 ข่าวในประเทศ

Zipmex ถูกเพิกถอนใบอนุญาต! จากฐานะการเงินและบริหารงาน ที่ไม่เหมาะสม

Zipmex ถูกเพิกถอน จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้า

ล่าสุด! Zipmex ถูกเพิกถอน จากการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้า - จากคำสั่งของกระทรวงการคลัง!

ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งเพิกถอนการอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากฐานะการเงินและการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมตามคำสั่งของ ก.ล.ต. 

จากรายงานล่าสุดของ สำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ Zipmex ได้รับคำสั่งให้แก้ไขปัญหาแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามกำหนด และหลังจากพิจารณาแล้วว่า Zipmex ฝ่าฝืนไม่แก้ไขการดำเนินงานข้างต้น ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ทางหน่วยงานจึงได้มีมติเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex

กระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุญาต

ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า Zipmex ยังคงฝ่าฝืนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคสาม แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของ Zipmex 

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 รวมทั้งให้ Zipmex ดำเนินการโอนทรัพย์สินคืนลูกค้าหรือตามคำสั่งของลูกค้า หากลูกค้าไม่มาแจ้งความประสงค์หรือรับทรัพย์สินคืน Zipmex ต้องจัดให้มีการฝากทรัพย์สินไว้ในระบบที่มีความมั่นคงปลอดภัย โดยให้ Zipmex รายงานการดำเนินการในแต่ละขั้นตอนให้ ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า

<i>รูปภาพ: ก.ล.ต.</i>
รูปภาพ: ก.ล.ต.

ทั้งนี้ Zipmex ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจำกัดซึ่งมีสิทธิหน้าที่และความรับผิด ตลอดจนอาจถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้ โดยลูกค้า Zipmex สามารถติดต่อเพื่อรับคืนทรัพย์สินผ่านช่องทางติดต่อของบริษัท หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส” โทร. 1207 กด 8 หรืออีเมล [email protected] หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th

ที่มา: ก.ล.ต.

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง