Blockchain

รัฐบาลสวิสมั่นใจกฎหมายภาษีของประเทศสามารถใช้ได้กับคริปโต

Photo 1521808896374 C407e2ae5377.jpg

รัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์เผยว่าประเทศไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายภาษีใหม่สำหรับคริปโตเพราะที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศในอุดมคติของบริษัท Fintech เลยก็ว่าได้เพราะบริษัทเหล่านั้นต่างต้องการจะเข้ามาตั้งบริษัทในที่แห่งนี้ ภาคกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างเกื้อหนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม Cryptocurrency ซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ยืนยันว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอแล้วและสามารถเอามาใช้กับ Cryptocurrency ได้เหมือนกัน

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ย้ำกฎหมายภาษีที่มีอยู่ใช้บังคับกับ Crypto ได้

ในที่ประชุมรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. Federal Council ของประเทศได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายภาษีเกี่ยวกับ Blockchain และ Cryptocurrency รายงานสรุปว่าไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายภาษีด้าน Cryptocurrency เป็นการเฉพาะ เพราะกฎหมายที่มีอยู่บังคับใช้ได้อยู่แล้ว

จากประกาศของ Federal Department of Finance ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า

“ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ กำไร กำไรที่ได้จากการลงทุน กฎหมายที่มีอยู่สามารถบังคับใช้ได้ กฎหมาย VAT ปัจจุบันครอบคลุมการจัดการตามเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) และ Blockchain แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายใดๆในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีพิเศษสำหรับเครื่องมือใหม่นี้”

ในพื้นที่อื่นที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาคือการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากโทเค็น เพราะมันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสวิตเซอร์แลนด์เพราะประเทศเป็นแหล่งพื้นที่ของธุรกิจ จึงมีคำแนะนำจากรายงานว่าไม่ควรที่จะจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีนี้

ในหลายๆประเทศก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีด้าน Cryptocurrency เช่น เยอรมัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ส่วนในประเทศไทยยังคงมีกฎหมายออกมาเพื่อรับรองการเก็บภาษี Cryptocurrency อยู่ซึ่งในตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาเรื่องการบังคับใช้จริงๆ

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี Blockchain เป็นพิเศษ

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของ Blockchain มาโดยตลอดและได้เริ่มมาตรการหลากหลายอย่างที่สามารถรับรองการใช้งาน Blockchain ในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ตอนช่วงปี 2019 รัฐบาลก็ได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาจะออกกฎหมายที่ครอบคลุม Blockchain ได้มากกว่าเดิม

อุตสาหกรรม Cryptocurrency จะมีภาพติดตาว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ “crypto-friendly” หรือบางทีอาจเรียกว่าเป็นประเทศแห่งคริปโตเลยก็ว่าได้ หลายๆโปรเจคด้าน Crypto ก็มาทำธุรกิจอยู่ในประเทศ

เรียบเรียงจาก cointelegraph

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
Rectangle Template   2023 03 26 T161108.233
Rectangle Template   2023 03 27 T143111.879
Rectangle Template   2023 03 26 T131332.794