Blockchain

รัฐบาลสวิสมั่นใจกฎหมายภาษีของประเทศสามารถใช้ได้กับคริปโต

Photo 1521808896374 C407e2ae5377.jpg

รัฐบาลของสวิตเซอร์แลนด์เผยว่าประเทศไม่จำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายภาษีใหม่สำหรับคริปโตเพราะที่มีอยู่ก็เพียงพอแล้ว

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถือเป็นประเทศในอุดมคติของบริษัท Fintech เลยก็ว่าได้เพราะบริษัทเหล่านั้นต่างต้องการจะเข้ามาตั้งบริษัทในที่แห่งนี้ ภาคกฎหมายของสวิตเซอร์แลนด์ค่อนข้างเกื้อหนุนต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม Cryptocurrency ซึ่งรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ยืนยันว่ากฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นเพียงพอแล้วและสามารถเอามาใช้กับ Cryptocurrency ได้เหมือนกัน

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ย้ำกฎหมายภาษีที่มีอยู่ใช้บังคับกับ Crypto ได้

ในที่ประชุมรัฐสภาของสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. Federal Council ของประเทศได้รับทราบรายงานเกี่ยวกับความจำเป็นในการแก้ไขกฎหมายภาษีเกี่ยวกับ Blockchain และ Cryptocurrency รายงานสรุปว่าไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขกฎหมายพิเศษเกี่ยวกับกฎหมายภาษีด้าน Cryptocurrency เป็นการเฉพาะ เพราะกฎหมายที่มีอยู่บังคับใช้ได้อยู่แล้ว

จากประกาศของ Federal Department of Finance ของสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่า

“ในส่วนที่เกี่ยวกับรายได้ กำไร กำไรที่ได้จากการลงทุน กฎหมายที่มีอยู่สามารถบังคับใช้ได้ กฎหมาย VAT ปัจจุบันครอบคลุมการจัดการตามเทคโนโลยี Distributed Ledger (DLT) และ Blockchain แล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายใดๆในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีพิเศษสำหรับเครื่องมือใหม่นี้”

ในพื้นที่อื่นที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาคือการเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากโทเค็น เพราะมันจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสวิตเซอร์แลนด์เพราะประเทศเป็นแหล่งพื้นที่ของธุรกิจ จึงมีคำแนะนำจากรายงานว่าไม่ควรที่จะจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในกรณีนี้

ในหลายๆประเทศก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีด้าน Cryptocurrency เช่น เยอรมัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น ส่วนในประเทศไทยยังคงมีกฎหมายออกมาเพื่อรับรองการเก็บภาษี Cryptocurrency อยู่ซึ่งในตอนนี้กำลังเจอกับปัญหาเรื่องการบังคับใช้จริงๆ

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสนใจกับเทคโนโลยี Blockchain เป็นพิเศษ

รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ให้ความสำคัญกับพัฒนาการของ Blockchain มาโดยตลอดและได้เริ่มมาตรการหลากหลายอย่างที่สามารถรับรองการใช้งาน Blockchain ในประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย ตอนช่วงปี 2019 รัฐบาลก็ได้เรียกประชุมเพื่อพิจารณาจะออกกฎหมายที่ครอบคลุม Blockchain ได้มากกว่าเดิม

อุตสาหกรรม Cryptocurrency จะมีภาพติดตาว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่ “crypto-friendly” หรือบางทีอาจเรียกว่าเป็นประเทศแห่งคริปโตเลยก็ว่าได้ หลายๆโปรเจคด้าน Crypto ก็มาทำธุรกิจอยู่ในประเทศ

เรียบเรียงจาก cointelegraph

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง