General

รองประธาน FED ชี้ ดิจิทัลดอลลาร์ยังมีความเสี่ยงอยู่อีกมาก

Som Randal Quarles 31.jpg

Randal K. Quarles รองประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลดอลลาร์ว่า จะได้คุ้มเสียหรือไม่กับระบบธนาคารสหรัฐ

Randal K. Quarles รองประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED และคณะกรรมการเสถียรภาพทางการเงิน (FSB) ได้ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ดิจิทัลดอลลาร์ว่า จะได้คุ้มเสียหรือไม่กับระบบธนาคารสหรัฐ

โดย Randal ได้กล่าวว่า “การใช้ดิจิทัลดอลลาร์จะต้องมาดูความเสี่ยงต่าง ๆ ที่มีผลต่อระบบธนาคารสหรัฐ”

เช่นกันเขาได้พูดถึงบิทคอยน์ทิศทางอนาคตของธนาคารกลางที่จะใช้ดอลลาร์ดิจิทัลว่า ตอนนี้ธนาคารกลางยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของความคุ้มได้เสีย ในทางกลับกันการใช้ดอลลาร์ดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงหลายอย่างตามมา

“ก่อนอื่นเลยทางธนาคารกลางจะต้องมาดูความท้าทายในการวางโครงสร้างระบบธนาคารของพวกเราก่อน...โดยจะต้องมีการประสานให้ความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ตามที่ต่าง ๆ ในการเป็นผู้ให้บริการใช้เงินอย่างวงกว้าง โดยจะต้องมีการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจเบื้องต้นและดูผลลัพธ์ที่ตามมาที่อาจคาดไม่ถึง”

“การก่อตั้งธนาคารกลางเงินดิจิทัลอาจเป็นตัวทำลายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประชาชนหากธนาคารพาณิชย์ตามที่ต่าง ๆ ได้ชักจูงลูกค้ามากขึ้น และผลที่ตามมาอาจทำให้ธนาคารเหล่านี้ตกเป็นเป้าในการโจมตีทางไซเบอร์หรือภัยคุกคามทางความมั่นคง”

“ระบบการชำระเงินด้วยดอลลาร์สหรัฐเป็นเรื่องที่ดี และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้ ประโยชน์ที่ FED ได้รับจากระบบเงินดิจิทัลนั้นยังไม่สรุปได้แน่ชัด และผมเชื่อว่าจะต้องมาพิจารณาถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาระบบธนาคารกลางเงินดิจิทัล” เขากล่าวสรุป

ที่มา : bitcoin

แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

Rectangle Template   2023 03 24 T172458.103
Rectangle Template   2023 03 24 T113128.560
Rectangle Template   2023 03 27 T110817.221
ChatGPT ออนไลน์ได้แล้ว!