กฎหมาย และประกาศ

หน่วยงาน IMF แนะนำ จะร่างกฎหมายคริปโตอย่างไร

62927 Scaled.jpg

หน่วยงาน IMF ได้เผยแพร่รายงานในการร่างกฎหมายคริปโตให้ได้อย่างเหมาะสม

กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซี่ว่า ควรที่จะทำการร่างกฎหมายอย่างไรให้เหมาะสม

หน่วยงาน IMF แนะนำแนวทางการร่างกฎหมายคริปโต

ผู้เขียนได้ประเมินองค์ประกอบเอาไว้ 3 อย่างด้วยกันก็คือ

1.ผู้ให้บริการซื้อขายคริปโตนั้น จะต้องมีใบอนุญาตในการประกอบกิจการหรือได้รับการอนุญาตจากภาครัฐแล้ว

2.วัตถุประสงค์ในการใช้สินทรัพย์คริปโตและ stablecoins โดยจะต้องมาดูความเสี่ยงที่แตกต่างกันออกไปและต้องมีการดูแลโดยธนาคารกลางและหน่วยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Nhrm1u4gd a 4 1024x628.jpg

3.ความชัดเจนของเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมสถาบันการเงินที่อาจมีความเกี่ยวข้องหรือต้องการลงทุนในคริปโต

โดย IMF ได้มองเรื่องนี้เอาไว้ว่า มันมีความจำเป็นที่จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างพรมแดนในการร่วมมือผลักดันร่างกฎหมายคริปโตให้สอดคล้องกัน เรื่องนี้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้มีการเผยแพร่เรื่องนี้เอาไว้บนเว็บบล็อก โดยใช้หัวข้อว่า “Global Crypto Regulation Should be Comprehensive, Consistent, and Coordinated”

คาดคริปโตเริ่มมีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ

ในรายละเอียดนั้นได้กล่าวว่า ไม่กี่ปีมานี้ สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่กับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันนั้น มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และคริปโตเคอร์เรนซี่มีความเชื่อมโยงกับระบบการเงินมากขึ้นเรื่อย ๆ

เรื่องนี้ทางด้านผู้เขียนได้ยอมรับว่า สินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงระบบเงินตราต่างประเทศและระบบการเงินทั่วโลกอย่างรากลึก โดยผู้ร่างนโยบายการเงินจะต้องจับตาดูความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจกระทบกับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งตอนนี้หลายประเทศยังไม่ได้มีการกำหนดกรอบกฎหมายเอาไว้อย่างแน่ชัด

ผู้เขียนระบุว่า ความจริงแล้วทางทีมงานคิดว่า ความเสี่ยงในเสถียรภาพทางการเงินจะเริ่มส่งผลกระทบในบางประเทศ เช่นเดียวกันทาง IMF ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการร่างกฎหมายคริปโตเอาไว้ว่า กรอบการร่างกฎหมายคริปโตทั่วโลกนั้น จะต้องเตรียมรับมือกับความเคลื่อนไหวในคริปโตและความเสี่ยงที่เกิดขึ้น

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง