Blockchain

รายงานความคืบหน้าโครงการ Blockchain ในประเทศไทย

72 Cac A4 a 6 C19 4424 9 F35 6 C0738 Fff C2 D.jpeg.jpg

หลังประเทศไทยประกาศถึงแผนการใช้งาน BlockchaIn หลายด้าน ล่าสุดธปท.ขายพันธบัตรรัฐบาลมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านหมดแล้ว

โครงการของธนาคารกลาง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นั้นเป็นหนึ่งในผู้นำร่องนำเทคโนยี Blockchain เข้ามาใช้งานกับวงการธนาคารและการลงทุนภายในประเทศ งการดำเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ“โครงการอินทนนท์” ซึ่งมีเป้าหมายในการก้าวข้ามข้อจำกัดของวงการธนาคารทั้งด้านการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกรรมข้ามพรมแดนผ่านการใช้งานเทคโนโลยี Blockchain อีกทั้งยังนำมาใช้ทดสอบสกุลเงินดิจิทัลที่ฝั่งรัฐบาลมีแผนการออกใช้อีกด้วย  การดำเนินการของโครงการนั้นได้ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมดสามเฟส โดยในปัจจุบันนั้นอยู่ในเฟสสุดท้ายแล้ว

การดำเนินการร่วมกันขององค์กรภายในประเทศ

นอกจากโครงการซึ่งเป็นแม่บทหลักของการพัฒนาและนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาใช้ภายในประเทศแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐอื่นๆ รวมถึงภาคเอกชนในการเริ่มใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวแล้วอีกด้วย อย่างเช่น ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมสรรพากรที่มีแผนการนำเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยเหลือการดำเนินการทางด้านภาษีอากรของประเทศ

นอกจากนี้ตัวอย่างที่ผ่านมาซึ่งทาง Cryptosiam ได้มีการรายงานไปก่อนหน้า ถึงการที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับบริษัทสยาม ซีเมนต์ กรุ๊ป หรือ Siam Cement Group (SCG) ในการทดสอบสกุลเงินดจิทัลของธนาคารกลางหรือ Central Bank Digital Currency (CBDC) ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยเอง โดยการทดสอบดังกล่าวนำโดยบริษัท Digital Ventures ซึ่งเป็นบริษัทตัวกลางระหว่างโครงการต่างๆและแหล่งเงินทุน (Venture Capital หรือ VC) ซึ่งบริษัทดังกล่าวนี้เป็นหนึ่งในบริษัทลูกของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

โครงการขายพันธบัตรผ่าน Blockchain

นอกจากโครงการการทดสอบ CBDC ของทางธนาคารแห่งประเทศไทยข้างต้นแล้ว ยังมีอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งได้มีการรายงานความคืบหน้าถึงความสำเร็จในช่วงวันที่ผ่านมาคือโครงการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลวงเงินกว่า 5 หมื่นล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวนำโดยความร่วมมือระหว่างทางธนาคารกลาง, สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ, บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย,) สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์

โครงการขายพันธบัตรนี้ได้มีการเปิดจำหน่ายพันธบัตรทั้งหมดสองรุ่น คือ รุ่น "วอลเล็ต สบม." และรุ่น "ก้าวไปด้วยกัน" โดยทั้งสองนั้นเป็นพันธบัตรที่ออกให้แก่ประชาชนโดยไม่มีเอกสารแสดงสิทธิออกให้ อย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเนี่องจากได้นำข้อมูลความเป็นเจ้าของพันธบัตรของผู้ซื้อกำหนดไว้บน Blockchain เรียบร้อยแล้วนั่นเอง ซึ่งประชาชนผู้ลงทุนในพันธบัตรนั้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแอปพลิเคชันของธนาคารกรุงไทยที่ทำหน้าที่เสมือน Wallet สร้างความสะดวกสบายและความมั่นใจให้กับประชาชน อีกทั้งยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและความซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นของหน่วยงานรัฐอีกด้วย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

มหาเศรษฐีดัง “Mark Cuban” โดนแฮกวอลเล็ท MetaMask พบสูญแล้ว 31 ลบ.
นักวิเคราะห์คริปโตดัง 'Benjamin Cowen' คาด! Bitcoin อาจเกิดขาขึ้นระยะสั้น
ชวนส่อง '3 อันดับ' Address ของบุคคลหรือองค์กร ที่มีการถือครอง Bitcoin เอาไว้มากที่สุด ในปี 2023
นักวิเคราะห์ดัง 'DonAlt' มอง! ตลาดยังไม่ได้เลือกทิศทางที่ชัดเจน