Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

รัฐบาลแห่งอินเดียมีแผนที่จะทำการร่างกฎหมายคริปโตอย่างจริงจังแล้ว

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

รัฐบาลแห่งอินเดียได้เดินหน้าผลักดันให้กฎหมายคริปโตเกิดขึ้นจริงแล้ว

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
รัฐบาลแห่งอินเดีย

ทางรัฐบาลอินเดียได้มีการประกาศแจ้งให้ชาวโลกทราบอีกครั้งว่า ทางรัฐบาลกำลังทำการวางแผนร่างข้อบังคับคริปโตเคอร์เรนซี่ใหม่ให้สอดคล้องกับสกุลเงินดิจิทัลเบื้องต้น

รัฐบาลแห่งอินเดียตัดสินใจเดินหน้าโครงการนี้

ที่ผ่านมาทางรัฐบาลอินเดียได้ยึดหลักการร่างข้อบังคับคริปโตเคอร์เรนซี่โดยยึดข้อบังคับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ ซึ่งตอนนี้ทางรัฐบาลกำลังมีการทบทวนพิจารณาการให้คำนิยามเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่ใหม่อีกครั้ง

ซึ่งสำนักข่าว The economic time ได้รายงานโดยอ้างว่า มีบุคคลอยู่ 3 คนที่อยู่เบื้องหลังในการร่างข้อบังคับดังกล่าว โดยมีการให้คำนิยามว่า คริปโตเคอร์เรนซี่เปรียบเสมือนกับสินทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการเสียภาษี การชำระเงิน การลงทุนหรืออื่น ๆ

Gold Round Coins On White Background

ในรายงานชี้ว่า คริปโตถือเป็นสินทรัพย์ที่แยกตัวออกจากเทคโนโลยีออกมาได้ และสามารถให้คำนิยามในการใช้คริปโตปลายทางได้ ซึ่งกอนที่จะมาพูดถึงข้อบังคับคริปโตนั้น ทางรัฐบาลได้ใช้เวลาในการค้นหาคำนิยามว่า คริปโตเคอร์เรนซี่คืออะไร โดยที่จะต้องมองข้ามการชำระเงินหรือการทำธุรกรรมใด ๆ ออกไป

เป็นสัญญาณดีดีต่อชาวคริปโต

ซึ่งการที่รัฐบาลอินเดียออกมาส่งสัญญาณแบบนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับชาวคริปโตอินเดียทุกคนที่มองได้ว่า ทางรัฐบาลให้ประชาชนสามารถทำการซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี่ในประเทศอินเดียได้อย่างถูกกฎหมายในอนาคตได้แล้ว

โดยคริปโตเคอร์เรนซี่นั้นจะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของเทคโนโลยี ซึ่งทางรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการใช้สินทรัพย์ปลายทางเป็นหลัก มีความเป็นไปได้ว่า ทางรัฐบาลอินเดียกำลังมองคริปโตเคอร์เรนซี่เหมือนกับสินค้าโภคภัณฑ์และสามารถทำให้เป็นที่ยอมรับได้โดยกลุ่มชาวคริปโตทั้งหลาย

เรื่องนี้สอดคล้องกับซีอีโอบริษัทคริปโตหลายคนที่กล่าวในทำนองเดียวกันว่า เป็นสัญญาณเชิงบวกของอุตสาหกรรมคริปโต

Read more about: