Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ผู้เชี่ยวชาญลั่น ระบบการเงินและธนาคารของสหรัฐดีกว่าบิทคอยน์

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนกล่าวอย่างมั่นใจว่า ยังไงบิทคอยน์ไม่สามารถล้มระบบการเงินและธนาคารที่เป็นอยู่ได้

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ระบบการเงินและธนาคาร

หัวหน้าฝ่ายวางกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท Charles Schwab ได้กล่าวว่า ตอนนี้เธอรู้สึกศรัทธาในระบบการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นระบบการธนาคาร อำนาจที่มีอยู่ของธนาคารและธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED มากกว่าบิทคอยน์

ระบบการเงินและธนาคารเหนือกว่าบิทคอยน์หลายขุม

Liz Ann Sonders หัวหน้าฝ่ายวางกลยุทธ์การลงทุนของ Charles Schwab ได้แชร์มุมมองความเห็นของเธอเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่ และมุมมองเกี่ยวกับการเงินและระบบการธนาคารของสหรัฐผ่านสำนักข่าว Yahoo Finance ในช่วงที่ผ่านมา

โดยนักวางกลยุทธ์ของ Wall Street ได้กล่าวว่า เธอมีความเชื่อมั่นศรัทธาในระบบการเงินของสหรัฐมากกว่านักขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่เสียอีก

Selective Focus Photo Of Bitcoin Near Monitor

เธอกล่าวว่า เธอรู้สึกเชื่อมั่นในระบบการเงินสหรัฐโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นระบบการธนาคาร ซึ่งเป็นระบบที่ปกป้องประเทศ เช่นเดียวกับอำนาจของธนาคารกลาง ธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED ที่มีบทบาทในการควบคุมสกุลเงินกระดาษจนกลายเป็นสกุลเงินมาตรฐานที่มีการใช้กันทั่วโลกและมีทุนสำรองมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับนักขุดเหมืองบิทคอยน์

ผู้เชี่ยวชาญยังแคลงใจเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่

ในมุมมองเกี่ยวกับเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่นั้น เธอยอมรับว่า เธอมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซี่ ไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุด แม้ว่าเธอจะสงสัยกับเรื่องนี้ แต่เธอก็ไม่ได้บอกว่า เรื่องคริปโตเป็นเรื่องไร้สาระแต่อย่างใด

เธออธิบายต่อว่า เธอได้ตั้งคำถามมานานแล้วว่า แล้วหากเกิดปัญหาขึ้นจะมีวิธีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร? อย่างไรก็ตามนักกลยุทธ์ได้กล่าวว่า จนถึงตอนนี้เธอเองก็ยังอยากได้คำตอบที่ชัดเจนมากกว่านี้

ในส่วนความเห็นเกี่ยวกับการใช้บิทคอยน์สู้กับภาวะเงินเฟ้อนั้น เธอกล่าวว่า เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่มีการซื้อขายในช่วงราว ๆ ปี 2009 แต่ภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นนับตั้งแต่ในช่วงที่บิทคอยน์มีการปรับตัวลดลงในช่วงประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเรื่องนี้คุณไม่อาจหาข้อโต้แย้งตรงส่วนนี้ได้

Read more about: