Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ฝากและถอน MATIC บนแพลตฟอร์ม Binance ได้แล้ว!

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

Binance ประกาศความสำเร็จในการนำเครือข่ายของ Polygon (MATIC) รวมเข้ากับแพลตฟอร์มของไบแนนซ์ โดยสามารถฝากและถอน MATIC ในอัตราที่ถูกกว่าและเร็วกว่า

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
ฝากและถอน Matic บนแพลตฟอร์ม Binance

Binance แพลตฟอร์มผู้ให้บริการแลกเปลี่ยน crypto ประสบความสำเร็จในการนำเครือข่ายหลักอย่าง Polygon (MATIC) รวมเข้ากับแพลตฟอร์มของไบแนนซ์ที่สามารถฝากและถอน MATIC ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่ถูกกว่าการใช้ผ่านช่องทางเดิมอย่าง Polygon-Ethereum

การฝากและถอน MATIC คืออะไร?

MATIC คือสิ่งที่ผู้ใช้เพื่อการโอนเงิน crypto ของพวกเขาผ่านเครือข่าย Ethereum โดยมีค่าธรรมเนียมน้อยมากและความเร็วสูงมาก ซึ่งจากนี้ไป ผู้ใช้บริการของ Binance จะสามารถฝากและถอน MATIC ผ่านบัญชี Binance รวดเร็วมากขึ้นโดยจะส่งผ่านข้อมูลไปยังกับแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ หรือ DApps เช่น Sushiswap, Balancer, Aave เป็นต้น 

Binance วางเป้าหมายของการผสานรวมดังกล่าวเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ใช้ DApps อัตราค่าบริการที่ถูกลงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการโดยไม่ต้องใช้ผ่านช่องทางเดิมอย่าง Polygon

แม้ว่าแพลตฟอร์มที่ดังกล่าวจะเน้นไปที่การฝากและถอน MATIC หรือโทเค็นของเครือข่าย MATIC เป็นหลัก แต่ Binance ยังทำให้แพลตฟอร์มสามารถรองรับโทเค็นที่เกี่ยวข้องกับ ERC20, BEP2 และ BEP20 MATIC

การผสานรวมเครือข่ายอื่นบนแพลตฟอร์ม Binance 

Polygon คือช่องทางล่าสุดที่ถูกนำมาผนวกรวมกับแพลตฟอร์ม Binance เนื่องจากเครือข่ายไบแนนซ์ได้มีการรวมในรูปแบบเดียวกันกับ Huobi และ Coinbase Wallet ไปแล้ว การเพิ่มขอบข่ายโซลูชันจะสามารถรองรับบริการต่าง ๆ ที่เน้น Ethereum เช่น Metamask และ Infura

ดูเหมือนว่าการรวมบริการฝากและถอน MATIC Polygon บนแพลตฟอร์ม Binance จะเข้ามาเติมเต็มความต้องการของผู้ใช้ DApp ที่กำลังรอให้ Ethereum 2.0 แก้ปัญหาเรื่องความสามารถของขอบข่ายการให้บริการให้กว้างขึ้น 

เครือข่ายช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้าง sidechains เฉพาะสำหรับ DApps ทั้งหมดของตน ซึ่งอาจให้ความสามารถในการเติบโตที่จำเป็นสำหรับการนำไปใช้จำนวนมาก

เมื่อเร็วๆ นี้ Polygon ได้ก่อตั้ง Polygon Studios ที่เน้นการเล่นเกมเพื่อสร้างเกมที่กระจายอำนาจและควบคุมพลังของโทเค็น ด้วยความสามารถเหล่านั้นทำให้มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มเช่นกัน 

ถึงแม้ว่า Binance เพิ่งสามารถปิดการซื้อขายอนุพันธ์ crypto ในยุโรป แต่ Binance กำลังเผชิญสถานการณ์ด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานด้านการเงินเช่นเดียวกัน เนื่องจากผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเพิ่งถูกแบนในมาเลเซีย โดยมีเวลา 14 วันในการยุติการดำเนินงานทุกประเภทในมาเลเซีย

Read more about: