Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

ธนาคารกลางอินเดียพร้อมเปิด โครงการ CBDC ภายในสิ้นปี 2021

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ธนาคารกลางของอินเดียกำลังคิดว่าจะเปิดตัวโมเดลเริ่มต้นของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (โครงการ CBDC) ภายในสิ้นปีนี้ โดยข้อมูลนี้สามารถอ้างอิงได้จากรองผู้ว่าการธนาคารกลาง

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Rbi 040617 26Jan21 Lt 1

ธนาคารกลางของอินเดียกำลังคิดว่าจะเปิดตัวโมเดลเริ่มต้นของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (โครงการ CBDC) ภายในสิ้นปีนี้ โดยข้อมูลนี้สามารถอ้างอิงได้จากรองผู้ว่าการธนาคารกลาง

ธนาคารกลางอินเดียววางแผนเริ่มใช้แบบจำลองโครงการ CBDC เร็วๆนี้

จากการให้สัมภาษณ์กับทาง Business Standard ล่าสุดผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียได้เปิดเผยว่าทางสถาบันการเงินจะออกรูปแบบการดำเนินการของสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางในปลายปี 2021 โดยทางธนาคารกลางอินเดียเห็นว่า CBDC เป็นเทคโนโลยีและทางเลือกเชิงธุรกิจที่มีการพัฒนาอย่างมากทำให้ทางสถาบันพิจารณาเพื่อจะเริ่มโครงการ CBDC แต่มันยังเป็นเรื่องยากที่จะกำหนดวันที่แน่นอน อย่างไรก็ตามทางสถาบันเห็นถึงความเป็นไปได้ที่จะสามารถสร้างแบบจำลองภายในสิ้นปีนี้

“These (CBDC) are extremely evolving technologies and business choices that one has to make, and therefore it’s difficult to put a date, but we should be able to come up with a model in the near future probably by the end of this year.”

ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย
ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดียพร้อมสำหรับโครงการ Cbdc
Shaktikanta Das ผู้ว่าการธนาคารกลางอินเดีย

ในขณะที่ธนาคารกลางของประเทศกำลังทำงานเพื่อพัฒนาโครงการ CBDC ของอินเดีย ก่อนหน้านี้สถาบันได้ยังคงมีท่าทีไม่มั่นใจในสกุลเงินดิจิทัลส่วนตัวทำให้ธนาคารกลางของอินเดียได้ห้ามไม่ให้ธนาคารทำธุรกรรมเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลหรือเสนอบริการใดๆให้กับลูกค้าแต่การกระทำดังกล่าวถูกยกเลิกในภายหลังตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2020

เมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอินเดียได้ตอบคำถามบางข้อเกี่ยวกับสถานะของการซื้อขายคริปโตในเมือง Lok Sabha ซึ่งเป็นสภาล่างของรัฐสภาอินเดีย โดยระเบียบข้อบังคับในปัจจุบันเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล Pankaj อธิบายว่าหน่วยงานทั้งหมดที่ควบคุมโดยธนาคารกลางได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการตามกระบวนการตรวจสอบสถานะที่สอดคล้องกับกฎระเบียบหลายประการ รวมถึงการรู้จักมาตรฐานลูกค้าของคุณ (KYC) การต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ) กฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) และพระราชบัญญัติการจัดการการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FEMA) สำหรับการโอนเงินไปต่างประเทศ

Tax Implications For Investing In Cryptocurrency In India

ในปัจจุบันรัฐบาลไม่ได้พิจารณาว่าสกุลเงินดิจิทัลนั้นถูกกฎหมายและจะใช้มาตรการทั้งหมดเพื่อกำจัดการใช้สินทรัพย์คริปโตเหล่านี้ในการจัดหาเงินทุนสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการชำระเงิน

Read more about: