Binance Card

A collection of 3 posts

บัตร Binance Visa Cards กำลังถูกส่งไปยังลูกค้าในทวีปยุโรปแล้ว
Binance

บัตร Binance Visa Cards กำลังถูกส่งไปยังลูกค้าในทวีปยุโรปแล้ว

ปัจจุบัน บัตร Binance Visa Cards กำลังถูกจัดส่งไปยังลูกค้าในภูมิภาคเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA region) โดยที่พิเศษไปยิ่งกว่านั้นก็คือ บัตรดังกล่าวสามารถใช้ชำระเงินด้วย Ether ได้แล้ว

บัตรเดบิตของ Binance ถึงมือผู้ใช้งานแล้ว
Binance

บัตรเดบิตของ Binance ถึงมือผู้ใช้งานแล้ว

Binance กระโจนเข้าสู่วงการบัตรชำระเงินอย่างเป็นทางการแล้ว และกำลังเร่งส่งมอบบัตรเดบิตของพวกเขาออกไปยังเหล่าผู้ใช้ที่น่าเชื่อถือ