รายงาน SWIFT เผยสกุลเงินคริปโตไม่ใช่เครื่องมือหลักในการฟอกเงิน

รายงานจาก Swift เผยสกุลเงินคริปโตถูกใช้ฟอกเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับเงินสด แต่อาจเพิ่มขึ้นตามความพร้อมตลาด

1Dae3C6E Ca25 4Ab0 9Cba 2224651Db6C4.Jpeg

“ชื่อเสีย” ของสกุลเงินคริปโต

ตั้งแต่ในช่วงสิบปีก่อนซึ่งการใช้งานสกุลเงินคริปโตนั้นได้เริ่มต้นขึ้น สกุลเงินดิจิทัลดังกล่าวนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงมุมมองที่เราต่างมีต่อ “เงินตรา” ซึ่งการที่เงินจะเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องถูกจำกัดไว้เฉพาะเงินที่ฝั่งรัฐบาลได้มีการกำหนดให้ใช้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น เงินดิจิทัลเหล่านี้จึงเข้ามาเป็นสื่อกลางที่ได้รับการยอมรับประชาชนด้วยกันเองสวนทางกลับแนวคิดเดิมนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกของการใช้งานสกุลเงินคริปโต ทางภาครัฐบาลยังคงมีความเข้าใจต่อการใช้งานและเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งอยู่เบื้องหลังสกุลเงินดังกล่าวไม่มากพอ จึงได้มีการแสดงท่าทีต่อต้านและกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวนั้นเป็นเงินนอกกฎหมายซึ่งรัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้ และได้กลายเป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน หรือแม้กระทั่งการดำเนินการที่ผิดกฎหมายต่างๆ โดยยากต่อการตรวจสอบจากรัฐบาลนั่นเอง

หลักฐานที่เกิดขึ้นในวงการคริปโต

แม้ว่าเราจะตั้งข้อสังเกตถึงข้อกล่าวหาดังกล่าวว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่สกุลเงินคริปโตจะเป็นเครื่องมือหลักในการสนับสนุนการก่ออาชญากรรมชนิดต่างๆ แต่เราก็ไม่อาจปฎิเสธได้ว่าด้วยรูปแบบของความเป็นเครือข่ายแบบกระจายและไม่มีการควบคุมจากส่วนกลาง (Decentralized) สกุลเงินดิจิทัลเหล่านี้จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมืออย่างดีในการใช้งานนอกกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสกุลเงินคริปมีการพัฒนามากขึ้น จนมีการสร้างสกุลเงินที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะถูกตรวจสอบได้เลย

รายงาน SWIFT ชี้สกุลเงินคริปโตแค่ส่วนเล็กๆของภาพใหญ่เท่านั้น

ในรายงานล่าสุดจากสมาคมการสื่อสารทางการเงินระหว่างธนาคารระหว่างประเทศ หรือ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) นั้นได้มีการรายงานถึงสถิติและการวิเคราะห์กิจกรรมนอกกฏหมายที่เกิดขึ้น โดยได้มีใจความเกี่ยวกับสกุลเงินคริปโตโดยเปรียบเทียบกับปริมาณเงินที่ถูกฟอกทั้งหมดนั้นกว่า 2 ล้านล้านดิลลาร์นั้นเกิดขึ้นผ่านสกุลเงินปกติ โดยมีเพียงส่วนน้อยมากที่เกิดขึ้นโดยอาศัยสกุลเงินคริปโตเป็นสื่อกลาง

ตัวอย่างส่วนใหญ่ของการฟอกเงินที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวพันกับกิจกรรมที่ต้องใช้เงินสด (สกุลเงินปกติ) ทั้งสิ้นอย่างเช่นการตั้งธุรกิจบังหน้า การเปิดธุรกิจให้กูยืมเงินสด การฟอกเงินผ่านคนกลาง หรือแม้แต่การค้ายา เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสกุลเงินคริปโตส่วนใหญ่มักเกี่ยวกับการก่อการร้ายทางไซเบอร์หรือการหลอกลวงต้นตุ๋นในลักษณะอื่น ๆ มากกว่านั่นเอง

อนาคตที่ไม่แน่นอน

ทั้งนี้แม้ว่ากิจกรรมการฟอกเงินที่เกิดขึ้นโดยรวมนั้นจะมีเพียงบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินคริปโตก็ตาม ดังที่กล่าวไปข้างต้นว่าในปัจจุบันสกุลเงินคริปโตกำลังได้รับการพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งสกุลเงินอย่าง Monero ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำหรับสกุลเงินคริปโตรูปแบบดังกล่าว ดังนั้นแล้วปริมาณการใช้สกุลเงินคริปโตในการฟอกเงินนั้นอาจเพิ่มมากขึ้นตามความพร้อมของตลาดก็เป็นได้

Read more about:

CoinEx

CoinEx เทรดปลอดภัย ฝากถอนไว

ร่วมเป็นผู้ใช้ CoinEx และเปิดเทรนใหม่ๆด้าน Crypto

สมัครสมาชิก
Sponsored

🔥 เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

ราคา crypto

เข้าร่วมชุมชนของเรา

Engage with people also reading CryptoSiam and discuss about what’s going on right now in crypto space.

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Blockchain

Emirates ไฟเขียวให้ Bitcoin เล็งบุกตลาดดิจิทัล

Emirates ไฟเขียวให้ Bitcoin เล็งบุกตลาดดิจิทัล

ซีโอโอยืนยัน Emirates ไฟเขียวให้ Bitcoin แล้ว เตรียมขยายตัวเข้าสู่ตลาด Metaverse และ NFT เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า
Blockchain พัฒนาเกม

อดีตประธานบริษัทเกม Nintendo แนะ ควรเอา Blockchain พัฒนาเกม

Reggie Fils-Aimé อดีตประธาน Nintendo สาขาประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการผลิตเกม
De Beers ใช้ Blockchain ยกระดับอุตสาหกรรมเพชร

De Beers ใช้ Blockchain ยกระดับอุตสาหกรรมเพชร

Tracr แพลตฟอร์มตัวใหม่จาก De Beers ใช้ Blockchain เข้ามาทำหน้าที่ติดตาม และจัดการกระบวนการการผลิตเพชร เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
Google สร้างทีม Web3 เป็น

Google สร้างทีม Web3 เป็นที่เรียบร้อย!

ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างยากจะหยุดยั้งของ Crypto ได้ทำให้ Google สร้างทีม Web3 เพื่อใช้ประโยชน์จากกระแสดังกล่าวในการทำให้บริษัทเติบโตขึ้นไปอีกขั้น