ข่าวต่างประเทศ

ก.ล.ต. ปรับ Bitkub ฐาน KUBCoin ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

Bitkub Thailand Cryptocurrency Bitcoin Exchange.jpg

Bitkub บริษัทคริปโตของไทยถูก ก.ล.ต. เรียกค่าปรับเป็นเงินกว่า 15 ล้านบาท ฐานคัดเลือกเหรียญ KUBcoin ไม่เป็นตามข้อกำหนดและมาตรการป้องกันความขัดแย้ง

บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ Bitkub บริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่ยักษ์ใหญ่ในประเทศไทยได้ถูกคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. เรียกค่าปรับคิดเป็นเงินทั้งหมดมากกว่า 15 ล้านบาท ฐานที่บริษัท Bitkub ได้ดำเนินการคัดเลือกเหรียญ KUBcoin ไม่ได้เป็นตามข้อกำหนดและไม่ได้คำนึงถึงมาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (COI)

ปรับบิทคับ ฐานคัดเลือกเหรียญ KUBCoin

คณะกรรมการของบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ Bitkub ที่ถูกเรียกค่าปรับประกอบไปด้วย นายนิธิวัฒน์ มณีสินธุ์, นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ,นายปิยพงษ์ โคตรชนะ,นายพงศกร สุตันตยาวลี และนายอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ คณะกรรมการทั้ง 5 คนได้รับคำสั่งเปรียบเทียบปี 2565 ปรับเป็นเงินจำนวน 2,533,500.00 บาท จากการที่คณะกรรมการทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะนำมาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และคณะกรรมการทุกคนได้กระทำการหรือละเว้นกระทำการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องการทำ เป็นเหตุให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) คัดเลือกเหรียญ Bitkub Coin หรือ KUBcoin เข้าซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกและเพิกถอนสินทรัพย์ดิจิทัล (Listing Rule) ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก.ล.ต.

เช่นเดียวกันทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยได้มีการลงดาบบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ตามคำสั่งเปรียบเทียบที่ 4/2565 ปรับเป็นเงินจำนวน 2,533,500.00 บาท โดยคณะกรรมการได้มีการกำหนดค่าปรับรายวันจนกว่าทางบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดจะดำเนินการเรื่องนี้ให้ถูกต้องในเรื่องที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายต่อไป

ข้อมูลจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง