ข่าวคริปโตเคอเรนซี่

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ต่อหลักการณ์และร่างที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงของ บ.ให้บริการคริปโต

 ก.ล.ต. เปิด รับฟังความต่อหลักการและร่างประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยง

คิดเห็นยังไงไหนบอก! ก.ล.ต. เปิด Hearing รับฟังความต่อหลักการและร่างประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยง แก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ ตลอดจนทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากไว้กับบุคคลอื่น

เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น โดยจะต้องเก็บรักษาไว้ที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศหลายรายประสบปัญหาด้านสภาพคล่องและมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต. ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ประกอบธุรกิจไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลควรได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ตระหนักและสามารถใช้งานหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองได้อย่างปลอดภัย และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการได้ จึงเห็นควรกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน

โดยขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแจ้งความเสี่ยงในเรื่องการประเมินฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

(2) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น (third-party custodian) และรายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ (sourced exchange)

(3) การเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงตาม (1) และ (2) ต้องดำเนินการผ่านทุกช่องทางที่เป็นทางการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงข้างต้น รวมถึงเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าใหม่ในขั้นตอนของการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจะต้องแยกออกจากข้อมูลส่วนอื่นอย่างชัดเจนและในกรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบด้วยเช่นกัน


ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=918 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2566

ติดตาม CryptoSiam
เพื่อให้ไม่พลาด ทุกข่าวสาร วงการคริปโต
แท็ก:
ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดลิสต์ '4 อันดับ' เหรียญ Altcoin ราคาไม่ถึง 0.10 ดอลลาร์
ชวนส่อง! 1 เหรียญ Altcoin ที่กำลังถูกเหล่า 'วาฬ' จับตาอย่างใกล้ชิด
พ่อรวย ตอกกลับ! แทนที่จะอยากรู้ราคา 'ตลาดในอนาคต' ว่าจะเป็นอย่างไร
สำเนาของ Rectangle Template   2023 09 19 T111904.117