ข่าวธุรกิจ

ไนจีเรียเปลี่ยนข้อบังคังเกี่ยวกับการเปิดบริษัทคริปโตใหม่

Lxenukjxh K.jpg

เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับหลักทรัพย์ของประเทศไนจีเรียได้มีการประกาศแล้วว่า จะมีการออกข้อบังคับใหม่ในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล

เจ้าหน้าที่ควบคุมกำกับหลักทรัพย์ของประเทศไนจีเรียได้มีการประกาศแล้วว่า จะมีการออกข้อบังคับใหม่ในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล โดยที่ข้อบังคับใหม่นี้มีเรื่องของการจดทะเบียนรับรองแพลตฟอร์มให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

ไนจีเรียเปลี่ยข้อกำหนดเปิดบริษัทคริปโตใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไนจีเรียได้มีการประกาศข้อบังคับใหม่ โดยข้อบังคับใหม่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการให้แพลตฟอร์มบริษัทซื้อขายเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่เข้ามาจดทะเบียนกับหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ที่มีการระบุว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้มีการระดมทุนผ่านทางการใช้เหรียญคริปโตเคอร์เรนซี่หรือโทเคนชนิดต่าง ๆ จะต้องมีการทำแบบสอบถามเพื่อทำการประเมินและทำการร่างเอกสารขาวให้เรียบร้อยก่อน

9pcv2mb65y8 2 1024x683.jpg

การร่างเอกสารขาวนั้นทางคณะกรรมการได้กล่าวว่า สำหรับนิติบุคคลที่ต้องการได้รับการอนุมัติจะต้องดำเนินการให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้ถูกต้องครบถ้วนก่อน รวมไปถึงแผนการดำเนินธุรกิจกับการศึกษาความเป็นไปได้ที่จะดำเนินกิจการ โดยในเอกสารได้มีการอธิบายถึงการเสนอขายสินทรัพย์ดิจิทัล การกำหนดมูลค่าของเหรียญคริปโตแต่ละชนิดและสิทธิพิเศษสำหรับผู้ซื้อคริปโต

ตรวจสอบเข้มงวดมากขึ้น

อย่างไรก็ตามทางหน่วยงานยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการทำเอกสารขาวเกี่ยวกับการดำเนินโครงการซื้อขายสินทรัพย์คริปโตเคอร์เรนซี่ คณะกรรมการได้กล่าวว่า เอกสารทั้งหมดจะต้องมีข้อจำกัดความรับผิดชอบในส่วนของการไม่ชี้นำในเรื่องของการเสนอซื้อขาย เมื่อได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานจะมีการตรวจสอบอีกครั้ง

คาดว่าคณะกรรมการจะใช้เวลาในการพิจารณาตรวจสอบเป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบแล้วว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะมีการติดต่อกลับมาภายใน 5 วันเพื่อหาข้อสรุปในการประกอบกิจการและขอความเห็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับบริษัทอีกครั้ง

ข่าวต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

กวิเคราะ์พบจำนวนวาฬ XRP เพิ่มขึ้นถึง 50 คนภายในหนึ่งเดือน
Rectangle Template   2023 03 18 T104804.112
Rectangle Template   2023 03 19 T141017.157
Rectangle Template   2023 03 19 T123616.097