Join our Telegram Channel

Chat with community about the latest news!

Click here to join

Join Now

เจ้าของทีม NBA จวกประธาน SEC เป็นเรื่องยากที่คนส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

เจ้าของทีม NBA อย่าง Mark Cuban เองก็ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคริปโตเช่นกัน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
เจ้าของทีม Nba

Mark Cuban ซุปตาร์ Shark Tank และหัวเรือของทีม NBA อย่าง Dallas Maverick ได้ออกมาจวก Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC สหรัฐอเมริกาว่า หน่วยงาน SEC ได้ร่างข้อบังคับคลุมเครือและเป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะปฏิบัติตามไดจริง

เจ้าของทีม NBA มองว่าประธาน SEC ไม่เข้าใจเเรื่องกฎหมาย

โดยเขากล่าวว่า การร่างกฎหมายแบบนี้เป็นกับดักให้ประชาชนตกอยู่ในการดำเนินคดีโดยที่พวกเขาไม่สามารถเรียกทนายความ, นักบัญชีหรือแม้แต่ผู้ให้คำแนะนำได้

ทางด้าน Gary Gensler ประธานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC สหรัฐอเมริกา ได้ออกมาเน้นยำอีกครั้งว่า ทางด้านคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องนักลงทุน

Black Flat Screen Computer Monitor

เขาได้ออกมากล่าวอีกครั้งผ่านทางทวีตว่า หัวใจสำคัญของกฎหมายก็คือ เป็นเรื่องของการปกป้องนักลงทุน หน้าที่ของพวกเขาในการใช้กฎหมายก็คือ จะต้องใช้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมายในนามของนักลงทุนและคนทำงาน

ชี้กฎหมายเป็นเรื่องยากที่คนจะปฏิบัติตาม

ส่วนทางด้าน Mark Cuban แห่ง Shark Tank ได้ออกมาจวกประธาน SEC ว่า สิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเป็นเรื่องไร้สาระ หากเขา (Gensler) คิดว่า กำลังทำงานร่วมกับนักลงทุน มันเป็นเรื่องง่ายที่นักลงทุนกับนักธุรกิจจะต้องตั้งคำถามและพวกเขาต้องได้รับคำตอบจากประธาน SEC ซึ่งประธานเองก็รู้ว่าเป็นเรื่องยากที่พวกเขาจะปฏิบัติตามข้อบังคับตรงนี้ได้

Gensler ได้ออกมาตอบโต้เขาว่า หากใครสักคนอยากหาทนายความ, นักบัญชี, หรือผู้ให้คำแนะนำ บางทีมันก็ถึงเวลาที่จะต้องถอยเรื่องนี้ออกมาคนละก้าว แล้วพยายามหาทางวางกรอบกฎหมายให้เหมาะสมหรือค้นหาช่องโหว่กฎหมายหรือหมายเหตุต่าง ๆ ที่อาจไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือข้อกฎหมาย

โดย Cuban ยังไม่ยอมแพ้ เขาตอบกลับว่า แล้วจะทำให้คนส่วนใหญ่เข้าใจในกฎเกณฑ์ที่ประธานบังคับใช้อยู่ได้อย่างไร ปัญหาไม่ได้มาจากการที่คนส่วนใหญ่คิดว่า คริปโตเป็นของสีเทา แต่ปัญหามาจากกฎเกณฑ์ในการให้คำนิยามต่างหาก

Read more about: