อิหร่านออกกฎหมายสั่งห้ามการขุด Crypto ไปจนถึงปลายเดือนกันยายน

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

อิหร่านได้ประกาศใช้กฎหมายสั่งห้ามการขุด Crypto เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลานี้ กฎหมายดังกล่าวมีผลประกาศใช้ทันที

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Photo 1609554496796 C345A5335Ceb 1

สำนักข่าวประเทศอิหร่านรายงานถึงสถานการณ์ดังกล่าวว่า ประธานาธิบดี Hassan Rouhani ของอิหร่านสั่งห้ามมิให้มีการขุดสกุลเงินดิจิทัลไปจนถึงปลายเดือนกันยายน เนื่องจากมีการใช้พลังงานที่ค่อนข้างมากเพื่อใช้ในการขุด ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างภาระมหาศาลให้กับหน่วยงานการผลิตพลังงานของประเทศ โดยมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการถึงวันที่กฎหมายฉบับนี้สิ้นสุด คือ วันที่ 22 กันยายน ปีนี้

ก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลของอิหร่านได้มีการอนุญาตให้มีการขุด Crypto โดยต้องมีการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่ากังวลก็คือ ประมาณ 85% ของกิจกรรมการขุด Crypto นั้นมาจากนักขุดที่ไม่มีใบอนุญาต “การขุด Crypto ที่ได้รับอนุญาตนั้นไม่ได้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากเกิน 300 เมกะวัตต์ แต่ที่เป็นปัญหาอยู่ ณ ขณะนี้คือ นักขุดที่ไม่ได้รับอนุญาตใช้พลังไฟฟ้าอย่างมหาศาล ประมาณ 2,000 เมกะวัตต์” Rouhani แถลง โดยกฎหมายข้อห้ามล่าสุดนี้ยังบังคับใช้กับนักขุดที่ได้รับอนุญาตเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน บริษัทวิเคราะห์ Elliptic คาดการณ์ว่าอิหร่านมีการขุด 4.5% ของ Bitcoin (BTC) ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูง ทำให้การขุด Crypto ส่งผลให้เกิดไฟดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการหาทรัพยากรที่มากขึ้นเพื่อนำมาผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอ

มีรายงานล่าสุดเผยว่า อิหร่านได้ขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในการติดตามฟาร์มขุด Crypto ที่ผิดกฎหมาย โดยกระทรวงด้านข่าวกรองได้จัดตั้งคณะกรรมการทั่วอิหร่านเพื่อค้นหาและยึดฟาร์มขุด Crypto

Read more about: