Bitcoin Futures ตัวเลือกการลงทุนถอดแบบจากตลาดหุ้น

Share article:
LinkedIn Facebook Twitter

ทำความรู้จักกับ Futures Contracts ว่ามีความสำคัญกับตลาดคริปโตอย่างไร และทำไมถึงได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

Share this article
LinkedIn Facebook Twitter
Fdd236C9 Ddf4 4891 8E6C 1C4493D30741.Png

ตลาดคริปโตและตลาดหุ้น

เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่า Futures สำหรับ Bitcoin คืออะไรนั้น ต้องมาทำความเข้าใจตลาดการซื้อขายสินทรัพย์แบบปกติในปัจจุบันก่อน โดยตลาดการซื้อขายสินทรัพย์อย่างเช่นหุ้นของบริษัทในตลากหลักทรัพย์โดยปกตินั้นมีการซื้อมาขายไปตามราคาปัจจุบันของตลาด หรือที่เรียกกว่าการซื้อขายแบบ Spot Trading อย่างที่เราคุ้นเคยกันในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกันตลาดคริปโตก็มีการเปิดให้ซื้อขายเหรียญตามราคาตลาดแบบ Spot Trading

Futures คืออะไร

การซื้อขายสินทรัพย์นั้นไม่ได้มีแค่การซื้อขายแบบ Spot Trading เท่านั้น ยังมีตัวเลือกการซื้อขายหลักอย่างอื่น เช่นแบบ Futures และแบบ Options อีกด้วย ซึ่งในบนความนี้จะพูดถึงการซื้อขายแบบ Futures เพียงอย่างเดียว โดยการซื้อขายแบบดังกล่าวนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในตลาด ซึ่งตรงตัวกับชื่อของรูปแบบการซื้อขาย คือผู้ซื้อนั้นจะทำสัญญาซื้อสินทรัพย์กับผู้ขายในราคาใดราคาหนึ่งโดยเฉพาะ โดยการซื้อขายดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นจริงเมื่อครบกำหนดเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญา

หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างง่ายๆ การซื้อขายแบบ Futures นั้นเปรียบเสมือนกับการที่เราต้องการจะซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง แต่ไม่อย่างเก็บสินค้าไว้กับตัวด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม จึงได้ตกลงกับพ่อค้าว่าต้องการสินค้าประเภทนี้ ในราคาเท่านี้ แต่จะมารับสินค้ากลับไปเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งการทำสัญญาเช่นนี้เป็นการสร้างความมั่นใจว่าเราจะได้สินค้าประเภทที่เราต้องการในราคาเดียวกันกับที่เราทำสัญญาไว้ แม้ว่าในขณะที่ครบกำหนดเวลาแล้วราคาสินค้าจะแปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดก็ตาม

Image 7

การซื้อขายสัญญา Futures

เมื่อได้ทำการทำสัญญาซื้อขายแบบ Futures ไว้แล้ว ผู้ถือสัญญาสามารถดำเนินการกับสัญญาได้สามวิธี อย่างแรกคือการ Offsetting หรือการทำสัญญาขึ้นมาอีกฉบับเพื่อที่จะหักล้างกับมูลค่าของสัญญาเดิม ทำให้ไม่มีการขาดทุนกำไรขึ้น โดยต้องทำภายในอายุสัญญา อย่างที่สองคือการ Rollovers หรือการขยายอายุสัญญาต่อไปอีกในอนาคต อย่างสุดท้ายคือการรอให้สัญญาหมดอายุลงตามปกตินั่นเอง

ความสำคัญของ Futures Trading

สำหรับตลาดคริปโตโดยเฉพาะกับ Bitcoin นั้น การซื้อขายแบบ Futures นั้นเข้ามาสร้างสีสันให้กับวงการอย่างมากเนื่องจากความผันผวนที่มากกว่าตลาดหุ้นหลายเท่า อีกทั้งการซื้อขายดังกล่าวนี้ยังช่วยอัดฉีดเงินเข้าสู่ตลาดได้อย่างดีอีกด้วย  นอกจากนี้การซื้อขายแบบดังกล่าวยังสามารถนำมาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างเช่น การจำกัดความเสี่ยงได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้สัญญา Futures นั้นเป็นการซื้อขายที่มีความเสี่ยงในระดับที่สูงมาก เนื่องจากเมื่อสิ้นสุดสัญญาผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่ระบุไว้ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าราคาจริงอย่างมากได้นั่นเอง

Read more about: