รัฐบาลเยอรมันกำลังจะทำให้ประเทศมีความทันสมัยมากขึ้น โดยการร่างกฎหมายมากำกับสินทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยประกาศเมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา กระทรวงการคลังของเยอรมัน (Federal Ministry of Finance หรือ BMF) ได้แนะแนวร่างกฎหมายใหม่เพื่อสินทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยเฉพาะ

ฝั่งยุโรปไม่นิ่งเฉย ออกกฎหมายดูแลสินทรัพย์ Blockchain

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2020 รัฐบาลเยอรมันได้จัดทำร่างกฎหมายสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยได้มีประกาศให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี Blockchain ที่สำคัญของกระทรวงการคลังแห่งเยอรมัน

กฎหมายฉบับปัจจุบันของเยอรมันได้บัญญัติให้เครื่องมือทางการเงินทั้งหมดที่ถูกจัดประเภทว่าเป็นสินทรัพย์จะต้องเก็บข้อมูลไว้เป็นเอกสาร ซึ่งการใช้เทคโนโลยี Blockchain จะช่วยเรื่องของสภาพคล่องและการดำเนินการตามกฎหมายโดยจะมีการใช้ระบบข้อมูลยืนยันความถูกต้องโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วยแทนที่ระบบกระดาษ

การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บข้อมูลแทนการใช้กระดาษมีประโยชน์อย่างหนึ่งคือไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะสูญหายหรือบุบสลายไป นอกจากนี้กฎหมายใหม่ด้านสินทรัพย์ที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ก็จะเพิ่มความชัดเจนของกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งกระทรวงการคลังของเยอรมันจะเป็นผู้ดูแลกฎหมายหลักของหุ้นที่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่นำ Blockchain มาใช้ (Blockchain-based e-stock)

ภาครัฐเยอรมันดันสินทรัพย์ Blockchain

หน่วยงานรัฐของเยอรมัน BaFin เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบการออกสินทรัพย์ที่ถูกทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และการรักษาสภาพเครือข่ายแบบกระจายไร้ศูนย์กลาง (Decentralized Ledgers) ให้เป็นไปตามกฎหมาย German Banking Act

เขตอำนาจศาลทั่วโลกหลายแห่งพยายามก้าวให้ทันกับหลักทรัพย์ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วย Blockchain ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2020 บริษัทในสหรัฐอเมริกาได้เปิดตัวการซื้อขายโดยใช้ Ethereum สำหรับกองทุนใหม่ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของหลักทรัพย์ในกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก

ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน Tokai Tokyo Financial Holdings ซึ่งเป็นสถาบันการเงินดั้งเดิมรายใหญ่ของญี่ปุ่นได้ประกาศแผนการที่จะเปิดตัวแพลตฟอร์ม Digital Security Exchange ในญี่ปุ่น บริษัทกล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้กับอุตสาหกรรมการเงินเพื่อการออกหลักทรัพย์ดิจิทัล